Petrus en Paulusschool winnaar jeugdraad

STEENBERGEN – De Petrus en Paulusschool uit Dinteloord is vanmorgen winnaar geworden van de debatwedstrijd voor leerlingen uit de groepen acht van de basisscholen in de gemeente Steenbergen. Het winnende voorstel betrof de aanpak van de overlast van hondenpoep op straten, stoepen en grasveldjes in alle kernen. Hieraan wordt nu een bedrag van 2500 gespendeerd. De jury koos Wouter Sloekers van de Maria Regina tot beste debater van het finaledebat.

De ‘fractie’ van de Petrus en Paulus, bestaande uit Sem Verweij, Yuki den Breejen en Sven Copper (met PvdA-raadslid Joey van Aken als coach), stelde ter bestrijding van de hondenpoepproblematiek voor om tasjes met hondenpoepzakjes te gaan verspreiden onder alle hondenbezitters, meer controles uit te laten voeren door buurtpreventieteams en BOA’s, de boetes te verhogen, en het bestaande voorlichtingsmateriaal te updaten.  

De Maria Regina pleitte voor de realisatie van een wensput voor de school aan de Waterlinie, in de stijl van het torentje op het voormalige schoolgebouw aan de Middenwal. De Groen van Prinsterer uit Dinteloord deed een gooi naar de overwinning met een project om de sociale contacten tussen kinderen en ouderen te stimuleren, middels het organiseren van allerlei gezamenlijke activiteiten.

Moeilijke keuze

De juryleden – leerplichtambtenaar Erica Knop, plaatsvervangend raadsgriffier Robert Defilet, wethouder Cors Zijlmans en wethouder Petra Lepolder – prees alle deelnemers en vond het moeilijk om een keuze te maken, maar besloot de beker en de bijbehorende geldprijs uiteindelijk toe te kennen aan de Petrus en Paulusschool.

Burgemeester Ruud van den Belt, die de vergadering voorzat, noemde het bij de prijsuitreiking gedurfd om het maatschappelijke probleem van de hondenpoepoverlast aan de kaak te stellen en sprak de hoop uit dat talenten als Wouter Sloekers in de toekomst het gemeentebestuur komen versterken. De beste debater zei nog niet te weten of hij later een politieke carrière ambieert. Vooralsnog wil hij graag journalist worden.

Foto’s John Nijssen©KijkopSteenbergen.nl