Perspectiefnota: ondanks tegenwind blijft Steenbergen overeind

STEENBERGEN – Het zijn onzekere tijden, ook voor gemeenten die hun ambitieuze plannen moeten bijstellen nu de coronacrisis keihard heeft toegeslagen. Toch blijft het college van Steenbergen inzetten op investeren, al zal er bijgestuurd worden wanneer de financiële impact van de crisis duidelijk wordt. Volgens Koos Krook, wethouder Financiën, heeft de gemeente voldoende reserves om op te teren, al blijft de toename van kosten op het gebied van het sociaal domein voor hoofdbrekens zorgen. 

“Dat bezorgt mij weleens slapeloze nachten, net als bij wethouders in buurgemeenten die verantwoordelijk zijn voor deze portefeuille”, vertelt Krook bij de toelichting van de Jaarstukken 2019 en de Perspectiefnota 2021-2024. “We willen die zorg leveren, maar het gaat soms om enorme bedragen die meteen een gat slaan in de begroting. Gelukkig zien we wel dat we door Vraagwijzer de doelgroep goed in beeld hebben, maar de impact van de kosten is enorm en zal door de verwachte stijging van het aantal aanvragen Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) alleen maar een grotere molensteen om de nek van de gemeenten worden. Vandaar dat er ook een gezamenlijk signaal wordt afgegeven aan het Rijk dat de middelen ontoereikend zijn.”

“Steenbergen strategisch in de kijker plaatsen”

Volgens wethouder Willy Knop van Economie is het zaak de economische motor draaiende te houden met een creatieve inslag. “Als wij als gemeente op de rem zouden trappen, dan is dat het begin van het einde. Juist nu is het belangrijk om Steenbergen strategisch in de kijker te zetten als aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers en inwoners. We zoeken de samenwerking met partners die bereid zijn te investeren. Zo zit er gelukkig nog steeds schot in de gesprekken voor een mogelijke exploitant voor een hotel langs de A4. Wat betreft de lokale ondernemers zijn de lijnen kort en is er regelmatig overleg.”

Bij begroting financiële gevolgen coronacrisis

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van 851.000 euro. De Perspectiefnota laat niet veel verrassingen zien en borduurt vooral verder op al eerder ingezet beleid. Bij de vaststellen van de begroting in het najaar is het wel de bedoeling dat de gevolgen van de coronacrisis in financieel opzicht duidelijk zijn. Een meevaller is de subsidie vanuit het Rijk die beschikbaar komt voor het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Er is voor dit omvangrijke project al eerder 1,5 miljoen in de begroting opgenomen, maar Steenbergen hoeft nu nog maar de helft zelf op te hoesten.

“Groen gaat boven grijs”

Wethouder Wilma Baartmans gaf verder toelichting op de ‘groene’ kant van de gemeente. “Het moet tussen de oren komen dat groen voor grijs gaat. We hebben ons aangesloten bij Operatie Steenbreek waarmee er een boom per inwoner wordt geplant. Verder doen we mee met twee boomplant-projecten van de provincie. Ook wordt de omslag gemaakt naar ecologisch maaien en hier wordt structureel geld voor vrijgemaakt. “Er hangt een hoger prijskaartje aan omdat het arbeidsintensiever is, maar het resultaat op het gebied van biodiversiteit is het meer dan waard.”

Zicht op toekomst Fort Henricus

Het kerngericht werken waarbij wordt ingezet op sterke, zelfstandige gemeenschappen en zelfredzame inwoners, is volgens wethouder Esther Prent succesvol. “Daarom gaan we dat verder uitbouwen door meer uren beschikbaar te maken voor de kerncoördinatoren. Wat betreft de toekomst van Fort Henricus kan ik melden dat er in het najaar een gebiedsvisie gereed is. Het is een complexe weg geweest, maar gelukkig staan er nog steeds enthousiaste ondernemers klaar die daar kansen zien.’

Door: Nicole van de Donk