Perspectiefnota 2022-2025: “Voldoende geld om toekomstplannen te betalen”

STEENBERGEN – Het college van B&W wil de komende tijd de puntjes op de i zetten wat betreft het waarmaken van de plannen zoals ze zijn beschreven in het raadsprogramma ‘Aan de slag!’. “Belangrijk is om de ontwikkelkansen te pakken die de gemeente Steenbergen heeft en de eigenheid van de zes kernen te benadrukken.” Tijdens de toelichting van de perspectiefnota, het doorkijkje naar de komende jaren, benadrukte wethouder Koos Krook van financiën dat daar voldoende geld voor is. “Ondanks de discussie die er onlangs in de raad is gevoerd over de reserves, is het echt zo dat de cijfers positief blijven en dat er voldoende vrije ruimte is om risico’s op te vangen.”

Krook zei tegen de verzamelde pers dat alle nieuwe plannen zoals ze in de perspectiefnota 2021-2025 staan beschreven, worden gefinancierd vanuit het huishoudboekje, niet uit de spaarpot. De buffer die nog altijd nodig is voor de gevolgen van corona is vooralsnog voldoende geregeld via het noodfonds COVID-19. Er zit nog ruim 7 ton in die pot. 

2022 jubileumjaar en gemeenteraadsverkiezingen

2022 wordt in meerdere opzichten een bijzonder jaar: naast de viering van 750 jaar Steenbergen en 25 jaar één gemeente, is het ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Het politieke landschap kan dan weer behoorlijk opgeschud worden dus het college wil graag nog zaken op de rit krijgen, en het liefst kansen verzilveren, op belangrijke gebieden zoals woningbouw, economische ontwikkeling en innovatie van de agrofood-sector.

Zorgkosten bepalende factor in keuze ambities

De afgelopen jaren drukte de uitgaven in het Sociaal Domein enorm op de begroting. “De kosten van de zorg die gezinnen met complexe hulpvragen nodig hebben, kunnen zomaar een enorm gat in de begroting slaan. We verwachten wel dat het Rijk in 2022 met extra compensatie gaat komen voor onder meer de jeugdproblematiek”, zei Krook. Het college gaf toe dat er de afgelopen jaren soms ambities uit andere portefeuilles, zoals economie, on hold zijn gezet vanwege die enorme zorgkosten. Volgens economie-wethouder Willy Knop zullen er op zijn beleidsterrein volgend jaar wel behoorlijke stappen worden gezet. “Het masterplan Steenbergen zal na de zomer aan de raad worden gepresenteerd en ook onze marketingstrategie komt eraan. We willen nu echt gaan uitpakken met onze economische agenda, want prachtige voorzieningen zoals twee openbare zwembaden kunnen alleen in stand worden gehouden door een gunstig economisch klimaat.”

Druk op partners hotel A4 opgevoerd

Knop kon ook nog melden dat de druk op de projectontwikkelaars die het hotel langs de A4 willen realiseren is opgevoerd. Als ze niet over de brug komen, zal er naar andere partijen worden gezocht. “Ik hoop het met deze mensen voor elkaar te krijgen. De stekker is er nog niet uitgetrokken, maar ik heb het snoer wel vast. Ik heb immers gezegd dat onder mijn wethouderschap het hotel er gaat komen, en daar ga ik nog steeds voor.”

Meer informatie over specifieke onderwerpen uit de perspectiefnota in de editie van de Steenbergse Courant van vrijdag 11 juni. 

Foto: Burgemeester Ruud van den Belt, wethouder Wilma Baartmans, wethouder Esther Prent en wethouder Willy Knop. Wethouder Koos Krook deed digitaal mee aan de bijeenkomst.

Door: Nicole van de Donk