Pepernootvirus noopt organisatoren tot nemen van extra maatregelen in Kruisland

KRUISLAND – Voorzitter Rob Rijshouwer, een zeer goede bekende van de Sint, verhaalt namens het Oranje Feest Comité over de ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten op Kruisland. Dat gebeurde in een speciaal ‘Sinterklaasparcours’ waarvoor belangstellende kinderen en hun ouders via de Stoofweg toegang kregen.

Hier pakten de vrijwilligers van het organiserend comité de zaken zeer coronabewust aan. Na controle op de speciale toegangskaart mochten de ouders met hun kinderen voorzichtig doorrijden. Onder de brug volgde een bijzondere ‘mattencontrole’, want ook de auto’s konden besmet zijn met het Pepernotenvirus dat op Kruisland heerste. De sinterklaasband ‘Workus Digt’ zorgde voor passende muziek en de Pieten deelden snoepzakken met pepernoten uit die vooraf goed gesloten waren en ontsmet.

De BOA Pieten verwezen vuil geworden auto’s naar de speciale wasstraat, want wie de Sint bezocht moest er immers op en top uitzien. Bij het wassen verleende de Kruislandse brandweer welkome assistentie. Hierdoor werden zwarte auto’s wit en hoe wonderlijk ook witte auto’s transformeerden in een zwarte kleur.
Sinterklaas sprak de kinderen vanaf het podium toe. Luid toeterend en met muzikale begeleiding door dj Lars de Groen werd vervolgens afscheid genomen van de Sint. Niet voordat echter het cadeautje dat Sinterklaas voor elk kind had meegenomen in ontvangst was genomen.

Volgende jaar weer met de boot naar Kruisland?

Vanwege de oplopende coronabesmettingen in ons land koos het Oranje Feest Comité er dit keer voor om het zekere voor het onzekere te nemen. Er werd veel energie gestoken in een veilige doorstroomroute, opdat de Kruislandse kleintjes in ieder geval de Sint live konden zien. Want de noodoplossing van vorig jaar – met het overigens goed bekeken door de SLOS uitgezonden Sinterklaasjournaal – wilde het organiserend comité dit jaar toch liever niet herhalen. En voor volgend jaar is de hoop dat de aankomst van Sinterklaas weer als vanouds kan zijn.

Beelden bij dit artikel