‘Parkeerproblemen bij SC Welberg snel oplossen’

WELBERG – D66 heeft bij burgemeester en wethouders aandacht gevraagd voor de parkeerproblematiek zoals die zich in het weekeinde voordoet ter hoogte van sportpark ’t Zandbaantje in de Hoogstraat.

SC Welberg heeft al bijna twee jaar geleden aangegeven dat de parkeergelegenheid bij de nieuwe accommodatie onvoldoende is; er waren destijds echter geen financiële middelen om een grotere ruimte te verharden. Ondertussen heeft de voetbalvereniging er heel wat nieuwe leden bijgekregen, met als gevolg dat de parkeerdruk alleen maar verder is toegenomen.

Vooral op de zaterdagochtenden als veel jeugdteams thuis spelen of verzamelen voor uitwedstrijden, kunnen de auto’s lang niet allemaal op de beschikbare parkeerplaats staan. De bermen van de Hoogstraat stromen dan vol met ‘blik’, waardoor onoverzichtelijke en onveilige situaties ontstaan voor alle weggebruikers, in het bijzonder voor fietsers. En de omwonenden kampen met de nodige overlast.

D66 wil zowel een klachtenregen als ongelukken zien te voorkomen en verzoekt het college om zo snel mogelijk met een oplossing te komen, waarbij de fractie tevens nadrukkelijk wijst op de kruising van de Hoogstraat met de Landerije en het kombord Welberg (links van de in- en uitgang van het sportpark), dat het uitzicht belemmerd bij het verlaten van de parkeerplaats van ’t Zandbaantje.

De partij weet dat B en W over de kwestie reeds in gesprek zijn met SC Welberg, maar maant dus tot spoed. ,,Wij zien de problemen ook en er is stevig overleg gaande ten bate van een adequate, financieel haalbare oplossing. Daar zijn we volop mee bezig, het is echter te vroeg om in details te treden. Indien nodig en mogelijk, zullen we wellicht voor tijdelijke maatregelen kiezen,’’ zo heeft wethouder Cors Zijlmans te kennen gegeven.

Als het aan de Volkspartij ligt, neemt hij meteen de ‘krampachtige parkeervoorziening’ bij het sportpark aan de Seringenlaan in Steenbergen onder de loep. ,,Ook die situatie is bij ons bekend, maar dat ligt moeilijker,’’ aldus Zijlmans.