Pand ‘de Pionier’: Dierenkliniek Steenbergen verhuist naar Wipstraat

STEENBERGEN – Na een zoektocht van jaren, heeft Dierenkliniek Steenbergen een nieuwe plek. Het pand ‘De Pionier’ aan de Wipstraat is aangekocht en de dierenartsen bereiden zich voor op het traject van vergunning en bouw. De voorzichtige hoop is erop gericht dat de nieuwbouw in januari 2022 klaar is voor de opening. De hoofdingang van de kliniek zal via de Krommeweg (ingang zwembad) ontsloten worden. De voetgangersbrug aan de Wipstraat wordt in ere hersteld.

In 1987 namen de toenmalige dierenartsen Piet Mangnus, Jan Flameling en nieuwkomer René de Theije hun intrek in het pand aan de Kruispoort dat toen nog bekend stond als hotel Vissenberg.
“Het waren andere tijden,” blikt laatstgenoemde terug. “Toendertijd hielden twee dierenartsen zich bezig met de zorg voor grote dieren en één met gezelschapsdieren. Die balans is nu volledig omgeslagen in het voordeel van de gezelschapsdieren.”

Veranderde behoefte

Daar komt volgens hem bij dat die zorg in de loop van de decennia steeds omvangrijker is geworden. Specialismes als tandheelkunde, orthopedie en echografie zijn niet meer weg te denken. Ook is er behoefte aan een aparte euthanasieruimte waar eigenaren in een huiselijke omgeving afscheid kunnen nemen van hun trouwe metgezel. Niet in de laatste plaats is de verhuisbehoefte ingegeven door het feit dat het personeelsbestand in de afgelopen drie decennia is uitgegroeid naar negen dierenartsen en vijftien assistentes.

A-locatie

Volgens Marnix Snijder, sinds elf jaar dierenarts in Steenbergen en aangewezen als ‘bouwpastoor’, heeft de vijfkoppige maatschap overwogen om de huidige locatie te verbouwen. “De oppervlakte is echter zodanig dat we het nooit efficiënt zouden krijgen. Bovendien blijft parkeren hier lastig.” De nieuwbouw is volgens de dierenarts ook de meest praktische oplossing voor de cliënten. “Straks kunnen we de deur van het oude gebouw sluiten en die van het nieuwe open doen zonder dat de cliënten overlast ervaren.”
De keuze voor een locatie bij het stadscentrum is eveneens bewust genomen. “We hebben een maatschappelijke functie. We vinden daarom dat we in het midden van de samenleving horen en niet ergens op een bedrijventerrein. De Wipstraat is bovendien zeer toegankelijk voor het verkeer van alle richtingen. Een A-locatie.”

Geen gouden randje

Marnix Snijder benadrukt dat de bouw van de kliniek geen gevolgen heeft voor de dependances in Poortvliet, Halsteren, Dinteloord, Willemstad en Fijnaart: “Er verandert sowieso niets, behalve dat de moederkliniek een ander adres krijgt. Het wordt geen gebouw met een gouden randje. Het wordt een eigentijdse en functionele kliniek waar we ons vak op dezelfde manier als altijd uit blijven voeren.”

Positief

Het bestaande pand aan de Wipstraat (in de volksmond ‘De Pionier’) wordt gesloopt. “De staat van het gebouw is dusdanig slecht dat verbouwen geen optie is,” aldus Snijder. Het gehele perceel is 2200 vierkante meter groot. Daarop verschijnt een duurzame kliniek van ongeveer 500 vierkante meter. Daarmee blijft voldoende ruimte over voor een groene inrichting en parkeren. De buurt is inmiddels geïnformeerd en reageerde volgens Snijder positief.

Over de toekomstige invulling van de huidige locatie aan de Kruispoort is de maatschap in contact met de gemeente. Snijder: “Op het pand rust een maatschappelijke functie, maar de gemeente is bereid om mee te denken over het wijzigen van die bestemming naar wonen. Dat past binnen het beleid om het centrumgebied in te krimpen.”

‘De Pionier’ wordt al jaren aan het oog onttrokken door een hoge heg. Het gebouw was ooit een boerderij en werd in de jaren ‘60 van de vorige eeuw dependance van de toenmalige Lagere Technische School. Later hebben er ook nog kinderopvang, een slagwerkschool en een atelier gebruik gemaakt van het pand. Een hennepkweker nam er als laatste, zij het illegaal, zijn intrek in.

Acht van de negen dierenartsen voor het huidige pand aan de Kruispoort. V.l.n.r.: Simone Zomer, Patrick Kontzen, Sabrina Jansen, Claudia Raats-van Gastel, Esther Mondt, Marnix Snijder, Hanneke Mertens, René de Theije. De negende dierenarts, Harm Bout, was bij het maken van de foto met vakantie. Tel hier nog 15 assistentes bij op en het mag duidelijk zijn dat het jasje van de Kruispoort veel te krap is geworden.

Door: Dasja Abresch