Overdracht Welbergse Angelusklok aan Canadezen

WELBERG – Bij het bevrijdingsmonument aan de Canadezenweg wordt morgenmiddag de Angelusklok uit de H. Corneliuskerk overgedragen aan het South Alberta Light Horse regiment, om vervolgens in Canada dienst te gaan doen als rondreizende ‘ceremonial bell’.

Geïnspireerd door de wijze waarop de Stichting Bevrijdingsmonument Welberg de Slag om de Schelde en de slachtoffers die daarbij vielen herdenkt, besloten de Canadezen dat zij graag een kopie wilde maken van de klokkenstoel zoals die aan de Canadezenweg staat.

Als dank aan onze vrijheidsstrijders van weleer, heeft het bestuur van de Sint Annaparochie de Angelusklok hiervoor beschikbaar gesteld. Een succesvolle actie van de Stichting Bevrijdingsmonument Welberg leverde voldoende bijdragen van zowel particulieren als bedrijven op, om bijkomende kosten zoals het transport te kunnen betalen.

De overdrachtsceremonie begint morgenmiddag om 14.30 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom om de plechtigheid bij te wonen. Naast de delegatie van het South Alberta Light Horse regiment zijn sowieso ook vertegenwoordigers van de Canadese ambassade in Nederland, de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Wal-gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht aanwezig.

Namens de Steenbergse gemeenschap voert burgemeester Ruud van den Belt het woord. Hij ‘volgt’ de Angelusklok in september bovendien naar Canada, waar de bel op 21 september voor het eerst zal klinken aan de andere kant van de oceaan.

Morgenmiddag worden beide klokken geluid, door eenieder die dit wil doen. Na afloop van de bijeenkomst is er nog gelegenheid om de leden en verwanten van het South Alberta Light Horse regiment persoonlijk te ontmoeten.