Ouderenbonden hevig teleurgesteld in politieke partijen

STEENBERGEN – De Steenbergse politiek neemt de groeiende groep ouderen in de plaatselijke samenleving niet serieus. Dat vindt het GOOS, waarin de zeven afdelingen van de ouderenbonden KBO, Anbo en PCOB in de gemeente verenigd zijn. ,,Wij hebben in mei alle partijen aangeschreven om in overleg met ons tot een goed lokaal seniorenbeleid te komen en daarvoor de nodige suggesties gedaan. Tot onze grote teleurstelling heeft er bijna niemand gereageerd,’’ stelt voorzitter Jan Pothof van het GOOS. Er kwamen alleen reacties van Ger de Neve en Gewoon Lokaal!

,,De verkiezingen komen eraan en wij vragen ons af of het voor ouderen wel zin heeft om nog te gaan stemmen op partijen die zich zo passief opstellen en zelf sowieso geen enkel initiatief nemen om contact te onderhouden met de belangenbehartigers van de vele senioren in onze maatschappij.''

Wakker schudden

,,De gemeente Steenbergen kampt nota bene met een hoge mate van vergrijzing én er zijn grote veranderingen gaande rondom het ouderenbeleid, zoals de decentralisatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning, waarvoor de verantwoordelijk door het Rijk naar de gemeenten wordt verlegd. Je zou toch denken dat politieke partijen graag willen weten hoe de ouderenbonden tegen dergelijke ontwikkelingen aankijken, maar er is niemand geweest die spontaan bij ons heeft aangeklopt om naar onze mening te informeren. Een kwalijke zaak.’’

Pothof wil geen schop uitdelen, maar hoopt de politici wel wakker te schudden. ,,Ik heb de indruk dat ze meer met zichzelf bezig zijn en met het vliegen afvangen van elkaar, dan met de belangen van de gemeenschap. Maar ze zitten toch voor ons, burgers, in de raad? Zij zullen initiatief moeten tonen. Daarom hebben wij besloten om niet achter de politiek aan te blijven lopen, maar de publiciteit te zoeken.’’

Verkiezingsprogramma's

Bijna acht maanden geleden al vroegen de ouderenbonden onder meer aandacht voor thema’s als een ‘toegankelijke omgeving’; seniorvriendelijk, betaalbaar en veilig wonen; (zorg) voorzieningen voor mensen op leeftijd; vervoersmogelijkheden; mantelzorg; de bijzondere bijstand voor ouderen met de laagste inkomens en het stimuleren van burgerinitiatieven in samenspraak met alle generaties, ten bate van de leefbaarheid in dorpen en buurten.

Pothof: ,,Als samenleving zullen we in toenemende mate voor elkaar moeten zorgen, maar dat kan alleen met medewerking van een gemeente die bereid is om dit te faciliteren. In hoeverre de politiek dat wil, weten we dus niet. Zijn hun verkiezingsprogramma’s überhaupt al geschreven en zo ja, nemen zij daarin standpunten in over het seniorenbeleid?''

Gewoon Lokaal! en Ger de Neve

Volgens Pothof hebben alleen Lijst Ger de Neve (nu de Volkspartij) en Gewoon Lokaal (GB/Dé Lokale Partij + Door!) destijds een reactie gegeven. ,,Zij gaven aan kennis te hebben genomen van onze input en zegden toe er aandacht aan te zullen schenken. We hebben tot nu toe echter geen enkel verkiezingsprogramma gezien, waaruit dat blijkt.’’

Naar aanleiding van de kritiek van Pothof, geeft raadslid Kees Aarts alvast een inkijkje in het (concept-)verkiezingsprogramma van Gewoon Lokaal!, waarin meerdere ‘wensen’ van het GOOS nagenoeg letterlijk zijn overgenomen en onder meer te lezen valt: ‘De belangen van de Steenbergse ouderen worden op uitstekende wijze behartigd door GOOS, een samenwerkingsverband van de diverse ouderenbonden. Een solide partner waar Gewoon Lokaal! de komende vier jaar dankbaar gebruik van zal maken’.