Oude kleuterschool Yacinta tegen de vlakte

STEENBERGEN – De slopershamer maakt momenteel korte metten met de vroegere Yacinta-kleuterschool aan de Ram van Hagedoornstraat. Op de vrijkomende locatie worden naar alle waarschijnlijkheid zeventien grondgebonden, levensloopbestendige woningen gebouwd.

Stadlander heeft voor de grond een koopovereenkomst gesloten met de gemeente Steenbergen, maar om deze deal definitief door te kunnen laten gaan, moet er eerst een wijziging van het ter plaatse geldende bestemmingsplan plaatsvinden.

Wanneer dat gaat gebeuren valt nog niet precies te zeggen. Naar aanleiding van de vragen die zijn gesteld op een onlangs gehouden informatieavond voor buurtbewoners, wil het college eerst nog nadere inlichtingen inwinnen, voordat er een besluit genomen wordt.

Ook loopt er een onderzoek naar de parkeerruimte in de omgeving van de voormalige schoolvoorziening, die tot begin dit jaar onderdak bood aan peuterspeelzaal Nijntje en een aantal klassen van de Maria Regina.

In afwachting van de bestemmingsplanwijziging heeft Stadlander de nieuwbouwplannen voor deze locatie nog niet verder uitgewerkt.