Oud Welbergse gepromoveerd

WELBERG – Aan de Universiteit van Amsterdam is onze oud plaatsgenote Adriëtte Oostvogels gepromoveerd tot doctor in de sociale geneeskunde. Ze verdedigde met succes haar proefschrift: “Maternal characteristics and offspring’s cardiometabolic profile” tegen haar opponenten. Uit haar onderzoek blijkt dat vrouwen met een overgewicht, die zwanger raken, een verhoogde kans hebben op een kind dat hart- en vaatziekten ontwikkelt.

Haar promotoren waren vol lof over het belang van haar proefschrift, omdat men nu, vooral in landen waar veel obesitas voorkomt en in ontwikkelingslanden, gericht kan gaan voorlichten. Bijzonder voor de promovenda was dat haar zus Dorien één van haar paranimfen (begeleiders bij een promotie) was.

Felicitaties ook vanuit de redactie aan Adriëtte Oostvogels en aan haar beide ouders Leny en Jan Oostvogels.