Oud-burgemeester Bram Rijstenbil (92) overleden

NIEUW-VOSSEMEER – De laatste nog levende oud-burgemeester van de voormalige gemeente Nieuw-Vossemeer, Bram Rijstenbil, is niet meer. Gisteren overleed hij op 92-jarige leeftijd in Roosendaal. Hij vervulde het burgemeesterschap van 1980 tot en met 1989.

Rijstenbil werd op 14 april 1924 geboren te Sint Philipsland. Hij was twintig jaar lang actief voor de VVD in de plaatselijke politiek waarvan de laatste acht jaar als wethouder. Het burgemeesterschap was naar zijn eigen zeggen “een droomwens” die uiteindelijk op 1 oktober 1980 in vervulling ging met zijn benoeming tot burgemeester van Nieuw-Vossemeer.

In 1989 bereikte Rijstenbil de pensioengerechtigde leeftijd en besloot hij zijn ambtsketting af te leggen. Voorafgaand aan zijn pensionering werd hij op het Provinciehuis door de toenmalig Commissaris van de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens de raadsvergadering waarin Nieuw-Vossemeer afscheid van hem en zijn vrouw nam, werden zij beiden verrast door het ereburgerschap van de gemeente.

De erepenning die met het ereburgerschap gepaard gaat, werd hen opgespeld door toenmalig locoburgemeester Adrie Hommel die vele goede herinneringen aan Rijstenbil heeft: “Hij zorgde ervoor dat het gemeentehuis een lage drempel had. Hij was zeer begaan met mensen. Het was een echte liberaal. Hij liet iedereen in zijn waarde en gunde eenieder de vrijheid waar hij zelf ook zo van genoot.”

Het was volgens Hommel een fijne burgemeester die zijn eigen manier van werken kende. “Hij nam het allemaal vrolijk op zonder aan de serieuze zaken te weinig aandacht te geven. Hij zag de zonnige kant van het bestuur."

Na zijn pensionering werd Rijstenbil gevraagd om voorzitter te worden van de Unie van Nederlandse Veteranen. In 2008 werd hij tot zijn trots tot erelid benoemd van deze organisatie. Hij ontving voor zijn inzet voor de vrede en voor het bijdragen aan het bewustmaken van volgende generaties van de opofferingen en verschrikkingen die oorlog met  zich meebrengt het ‘Kruis van Verdienste Unie van Nederlandse Vetaranen’, het ‘Croix du Combattant de l’Europe’ en het ‘Europakreuz’.

Rijstenbil heeft zich met name in de periode van de bevrijding van zuidwestelijk Nederland (bekend als de Slag om de Schelde) sterk gemaakt  binnen het verzet. Later werden deze verzetsgroepen gebundeld in de zogenaamde Binnenlandse Strijdkrachten van Prins Bernhard. Voor het werk dat hij hiervoor verrichtte ontving Rijstenbil na de oorlog het Insigne Prins Bernhard Binnenlandse Strijdkrachten.

Zijn pensioengerechtigde jaren bracht Bram Rijstenbil met zijn echtgenote door in Bergen op Zoom en later in Roosendaal. Zes jaar geleden overleed Ina Rijstenbil-Van Nieuwenhuijzen op 89-jarige leeftijd. Samen kregen zij twee kinderen die op hun beurt voor vier kleinkinderen zorgden.  

Abraham Adriaan Rijstenbil wordt aanstaande maandag om 14.30 uur gecremeerd in crematorium Zegstede te Roosendaal.

Foto: Archief Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid Nieuw-Vossemeer