OPS bracht bezoek aan VMBO en Mavoschool ’t Ravelijn

STEENBERGEN – Dinsdag 16 mei brachten leden van Ondernemers Platform Steenbergen (OPS) een bedrijfsbezoek aan school ’t Ravelijn in de Molenweg. Het werd een leerzaam bezoek, waarbij ook wethouder economische zaken Marijke Vos een uiteenzetting gaf. Onderwijs heeft bij de toekomstvisie van de gemeente een belangrijke plaats ingenomen. Zo ook de samenwerking met de ondernemers en de inwoners.

Volgens Vos moeten de betreffende belanghebbende samen gaan werken op basis van gelijkwaardigheid. Hier bij heeft de lokale overheid dan een faciliterende en controlerende rol, moet het onderwijs zorgen voor productie van kennis en moeten de ondernemers economische groei realiseren. Ook de burgers hebben daarbij een rol.

Wederzijdse behoeften

Het Ravelijn groeide de laatste jaren stevig ondanks de bevolkingskrimp en het gegeven dat minder voor techniek wordt gekozen en steeds vaker voor HAVO of VWO. De school ging van 247 naar 660 leerlingen. En kreeg voor de organisatie en het lesprogramma het stempel Excellente School. ’T Ravelijn richt zich op onderwijs dat aansluit bij de behoefte van de jongeren en dat zorgt voor een optimale aansluiting bij het vervolgonderwijs. Naast de innovatieve leeromgeving neemt de stage – in het derde en vierde leerjaar – een belangrijke plaats in. Daarom heeft de school het bedrijfsleven hard nodig. Dat is overigens wederzijds: het bedrijfsleven blijft behoefte houden aan juist opgeleide medewerkers. En wil de gemeente Steenbergen aantrekkelijk blijven voor bewoners, dan is goed onderwijs een belangrijk punt. Zaak dus om goed samen te werken. En dat is dan ook de intentie van de betrokkenen.

Foto's: Leo Adriaansen