Oproep voor financiële ondersteuning na opknap begraafplaatspaden

STEENBERGEN – Al een aantal jaren is een groep van een twaalftal vrijwilligers stevig in de weer om de begraafplaats aan de Nassaulaan op en top te krijgen. Afgelopen vrijdag werden de wandelpaden geasfalteerd, omdat ze vooral voor rollatorgebruikers en rolstoelers zeer slecht begaanbaar en zelfs gevaarlijk werden. Hoewel veel voorbereidende werkzaamheden kosteloos in eigen beheer werden gedaan is de asfaltering een grote kostenpost. Hiervoor wordt financiële ondersteuning gevraagd van burgers en bedrijfsleven.

Bram Hommel is voorzitter van de Parochiekern commissie Sint Gummarus. Hij verwoordt de oproep aan de inwoners van Steenbergen: “De twaalf vrijwilligers tonen al een aantal jaren onder leiding van begraafplaatsbeheerder Ad van de Par een enorme inzet. Ze verrichten hun werkzaamheden onbetaald en hebben al in 2009 er voor gezorgd dat er betere wandelpaden kwamen. Daarnaast is er een werkplaats annex opslagruimte gebouwd, kwam er een strooiveld, werd het Mariakapelletje gerealiseerd en bijvoorbeeld ook de mogelijkheden om urnen bij te zetten”.

Asfalteren

“De destijds aangebrachte toplaag van rode mijnsplit was na al die jaren aan het dichtslibben. Hierdoor ondervonden met name bezoekers die gebruikmaken van een rollator of rolstoel, ernstige hinder bij hun bezoek aan de begraafplaats. We vonden dat nabestaanden die hun dierbaren bezoeken, niet belemmerd mogen worden door een dergelijk ongemak. Vandaar dat er besloten is om de paden te asfalteren. Dit brengt grote kosten met zich mee, ondanks de belangeloze inzet van het begraafplaatsteam, dat vele uren stak in de voorbereidingen voor deze asfaltering”.

Financiële ondersteuning gevraagd

De initiatiefnemers vragen ondersteuning van burgers en het Steenbergse bedrijfsleven. Ze roepen hen op om een gift te doen op rekeningnummer NL91RABO 01488 1335 onder vermelding ‘Onderhoud begraafplaats’. Alle bijdragen zijn van harte welkom.