Oproep Stadsraad: “Laat kenmerkende elementen centrumgebied niet verloren gaan”

STEENBERGEN – De Stadsraad Steenbergen is bang dat het beeld van de stad de komende jaren onherstelbaar wordt aangetast. De explosieve groei van appartementencomplexen en de onduidelijkheid over de plannen voor 600 huurwoningen in het centrumgebied zijn daar de aanleiding toe. Tijdens het kernbezoek van afgelopen zaterdag drukte de stadsraad de aanwezige fracties op het hart om te sturen op kwaliteit en de kenmerkende elementen niet onder de slopershamer te laten verdwijnen.
Met name de grote reconstructie van het centrumgebied door de samenwerkende partijen tanteLouise, Stadlander en de gemeente Steenbergen ziet de stadsraad huiverig tegemoet. Een jaar geleden kondigden zij aan zeshonderd woningen in het centrumgebied te gaan renoveren, slopen of verkopen.
Aangezicht
Diverse bewoners hebben al te horen gekregen dat hun woning op termijn onder de slopershamer verdwijnt. Woningen met een herkenbare uitstraling zoals die aan het Solmsbolwerk, de Noordwal en Doktersdreefje. “Als stadsraad willen we er voor pleiten om minimaal het aangezicht van deze woningen te bewaren omdat zij echt kenmerkend zijn voor Steenbergen en voor een periode in de geschiedenis,” pleitte Leontine Tjioe, voorzitter van de stadsraad, tijdens het kernbezoek. “Er is al genoeg van onze historie verdwenen.”
De stadsraad bedoelt daarmee niet dat de woningen niet verduurzaamd kunnen worden. Tjioe: “We begrijpen dat dat nodig is en moet gebeuren. We hopen alleen dat de voorzijde bewaard blijft omdat dat hoort bij Steenbergen.”
Zorgen
Ook drong de stadsraad aan op een betere communicatie met de bewoners over de reconstructieplannen. “Er is nog veel onduidelijk en dat zorgt voor onzekerheid bij de huidige bewoners,” aldus de voorzitter. “Zij vragen zich af wanneer zij eruit moeten en waar ze dan heen gaan? Zij zien nu hoe vrijkomende woningen worden ingevuld door huisvesting voor arbeidsmigranten en maken zich zorgen over de toekomst.”
Plank mis
Volgens Leontine Tjioe vreest de stadsraad dat de gespannen woningmarkt niet altijd de beste keuzes voortbrengt. “We weten dat de commerciële kant van het stadshart krimpt en we zien daarvoor in de plaats veel appartementen komen. Dat is op zich een goede ontwikkeling, maar een nieuwbouwcomplex als ‘Hartje Steenbergen’ in de Kaaistraat slaat naar ons idee de plank mis. De uitstraling van het complex past totaal niet bij dat van de historische panden. Het is bovendien teleurstellend dat de begane grond wordt ingevuld met een notariskantoor en daarmee geen toegevoegde waarde heeft voor het winkel of dienstverlening in Steenbergen.”

De stadsraad sprak de hoop uit dat bij andere appartementencomplexen die in ontwikkeling zijn in de binnenstad de plint ingevuld wordt met winkeltjes. “Bij voorkeur kleine ruimtes voor startende ondernemers die nu financieel niet de kans krijgen om hun droom te verwezenlijken.”

[ door Dasja Abresch ]