Oppositie veegt de vloer aan met coalitieakkoord

STEENBERGEN – De oppositiepartijen D66, PvdA en Volkspartij lieten donderdag geen spaan heel van het coalitieakkoord ‘Gewoon samen doen!’. Tijdens de besluitvormende vergadering mochten de drie partijen hun kritiek uiten op het akkoord zoals dat door de coalitie bestaande uit Gewoon Lokaal!, VVD en CDA is opgesteld. “Er zijn geen knopen doorgehakt. Het is een dun akkoord waar bar weinig in staat en waar we niks mee kunnen”, sprak Tim Huisman van D66.

Het was afgelopen donderdag precies een maand geleden sinds de presentatie van het coalitieakkoord; het document waar de plannen in staan beschreven voor de komende vier jaar. Toen poseerden de fractievoorzitters van de coalitie vol trots voor de foto. In de raadszaal ging het er minder gemoedelijk aan toe. De oppositieleden hadden eerder hun kruit droog gehouden maar lieten nu in hun betoog blijken zwaar teleurgesteld te zijn in de uitwerking van alle besprekingen die zijn gevoerd. “Wat we echt missen is visie en samenhang. Een hoop zaken die erin staan zijn gewoon al bestaand beleid. Als er bijvoorbeeld staat dat jullie de jeugd beter willen gaan bereiken mis ik concrete voorbeelden over hoe jullie dat gaan doen”, aldus Nadir Baali (PvdA).

Encyclopedie

Maurice Remery, namens de grootste partij Gewoon Lokaal!, reageerde met de opmerking dat de oppositie juist blij zou moeten zijn met zo’n ‘open’ akkoord, omdat zij er straks maximaal invloed op kunnen uitoefenen. “Het coalitieakkoord moet je zien als een rode draad waar we verder mee gaan werken. Als we het invullen zoals de PvdA het wil, dan zou het een complete encyclopedie worden.”

Volgens Willy Knop van de Volkspartij is een dik boekwerk niet nodig, maar volgens hem biedt dit document geen enkel houvast. “We hebben er ook voor gekozen geen moties of amendementen in te dienen, want daar is geen beginnen aan. Het zou bijna helemaal herschreven moeten worden. We wachten ons moment af tijdens deze raadsperiode en proberen dan invloed uit te oefenen.”

Het coalitieakkoord is in de vergadering aangenomen en is nu een raadsprogramma waar het college verder mee kan. In november wordt de begroting besproken en kan er verdere invulling aan de plannen worden gegeven.

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl