Opknappen atletiekbaan leidt tot discussie in de raad

STEENBERGEN – De atletiekbaan aan de Seringenlaan die sportvereniging Diomedon in gebruik heeft, voldoet niet meer. Er zitten scheuren in de baan en ook voorzieningen zoals de werpringen zijn afgekeurd door de Atletiekunie. Daarover zijn Diomedon, de wethouder en raadsleden het eens. Over de oplossing van het probleem verschillen de meningen echter. Wethouder Esther Prent heeft besloten om de baan op te lappen voor maximaal drie jaar om die tijd te gebruiken om tot een weloverwogen besluit te komen. Oppositiepartijen PvdA en D66 zien liever dat die onderhoudskosten bespaard worden door meteen voor nieuwbouw te gaan. De meeste partijen vinden echter dat je bij zo’n investering niet over een nacht ijs gaat. 

Oorspronkelijk was het plan om de kunststof toplaag van de atletiekbaan te vervangen, wat zo’n 170.000 euro zou gaan kosten. Na onderzoek bleek echter al snel dat de asfalt onderlaag in zo’n slechte staat is, dat dit geen optie is. Van de Atletiekunie mogen er de komende drie jaar wel trainingen en wedstrijden gehouden voor de jeugd tot 12 jaar, als de baan maar wordt gerepareerd en bepaalde onderdelen worden vervangen. “Wij zijn als gemeente blij met deze oplossing, want een nieuwe baan is een forse investering. En hoewel ik het liefst alle sportparken zou willen aanpakken, is dat niet realistisch”, aldus Prent.

Maar volgens Diomedon is deze oplossing pappen en nathouden en tegelijk dweilen met de kraan open. “Over drie jaar zitten we weer met hetzelfde probleem en kijken we weer tegen die scheuren aan. Wij kunnen nooit wedstrijden organiseren voor onze jeugd vanaf 12 jaar; die moeten altijd uitwijken naar andere verenigingen”, vertelt Eduard Tonissen die namens Diomedon insprak tijdens de oordeelvormende vergadering maandagavond. 

Meer investeringen op stapel

Onlangs zijn diverse raadsleden op uitnodiging van het bestuur van Diomedon zelf polshoogte gaan nemen op de baan, en dat stemde niemand vrolijk. “Ik zou er zelf niet gaan sporten, veel te onveilig”, stelt Tim Huisman van D66. “Gebruik dat geld van de reparatie om te onderzoeken hoe de baan het beste kan worden vervangen.” Ook Nadir Baali van de PvdA sloot zich hierbij aan en ging nog een stapje verder door het college ‘ontwijkend en uitstelgedrag’ te verwijten. Wethouder Prent kon zich hier niet krachtig tegen verweren, maar wilde wel benadrukken dat er veel investeringen op stapel staan op het gebied van maatschappelijk vastgoed, zoals bijvoorbeeld ’t Cromwiel, en dat ze graag wil dat de raad eerst dat totale overzicht krijgt. “Het is misschien niet de beste oplossing, maar wel de juiste oplossing voor dit moment.”

Financiële onderbouwing

De fracties van VVD, CDA en Gewoon Lokaal! vinden ook dat de reparatie nu de beste oplossing is, omdat er over een nieuwe baan, die minstens 1 miljoen euro zal gaan kosten, uitvoeriger gepraat zal moeten worden. “We missen nu nog de financiële onderbouwing voor zo’n discussie. We vertrouwen erop dat het college in de tussentijd de veiligheid van de sporters waarborgt”, aldus Nicky Broos (VVD). Het was de Volkspartij die het onderwerp op de agenda had gezet, en Ad van Elzakker vertelde namens de fractie dat hij aanvullende informatie heeft opgevraagd bij de wethouder. “Omdat wij ons nu afvragen of opknappen van een baan in zo’n belabberde staat, überhaupt wel mogelijk is.”

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Foto: Peter Vermeulen© Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl