Openheid over persoonlijke betrokkenheid gemeentebestuurders

STEENBERGEN – In alle stukken over relevante onderwerpen die in het college en de raad aan de orde komen wordt voortaan melding gemaakt van de eventuele persoonlijke betrokkenheid van gemeentebestuurders en ambtenaren.

Dat hebben burgemeester en wethouders besloten in het kader van ‘integriteit en transparantie van beleid’. Op deze manier wil het college voorkomen dat de bestuurders en de ambtenaren kwetsbaar gemaakt worden doordat zij maatschappelijk actief zijn of een ander belang zouden kunnen hebben bij te nemen besluiten.

‘Het valt immers juist bijzonder toe te juichen dat mensen maatschappelijk actief zijn. Twijfel aan hun integriteit moet dan ook waar mogelijk worden voorkomen. Elke schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. Het transparanter de totstandkoming van besluiten, hoe beter’, zo schrijven B en W in een raadsmededeling.

Het vermelden van eventuele persoonlijke betrokkenheid, voor zover daarover informatie bekend is, schept ook duidelijkheid over het al dan niet mee kunnen praten en stemmen over onderwerpen waarbij raads- of collegeleden persoonlijk belang bij kunnen hebben.

De integriteit van het openbaar bestuur staat momenteel landelijk volop in de belangstelling. Naar aanleiding van de discussie over de mogelijke vestiging van een speelautomatenhal in Steenbergen, stelde één van de daarbij betrokken ondernemers onlangs de integriteit van raadslid Ger de Neve aan de kaak. Hij diende bij de gemeente een verzoek in tot onderzoek hiernaar. Deze kwestie staat op de agenda voor de vergadering van het zogeheten presidium (het maandelijkse overleg van de burgemeester met alle fractievoorzitters) van aanstaande maandag.