Open Deur kerk heeft onterecht kruis voor ornament gehangen

STEENBERGEN – De Evangelische kerk Open Deur Steenbergen heeft onlangs zonder toestemming van de gemeente een oud ornament van PTT Post weggesmeerd met cement om er vervolgens een wit kruis over te hangen. Wethouder Wilma Baartmans heeft inmiddels de beheerder vriendelijk verzocht om het ornament weer zichtbaar te maken vanwege de historische waarde die het heeft voor Steenbergen. Het kerkgenootschap, al sinds zeven jaar gevestigd in het oude postkantoor aan de Gerard Vinckestraat, reageert verbaasd. “We hebben ons niet gerealiseerd dat het van waarde was”, aldus voorganger Ad van der Wiel. 

Het gaat om het logo van PTT Post dat bij de bouw van het postkantoor in 1960 in de gevelplaten boven de ingang is uitgehakt. Oudere inwoners van Steenbergen zullen dit ongetwijfeld weten. Het gebouw zelf heeft geen monumentenstatus waardoor de gemeente de eigenaar tot niks kan verplichten, maar de wethouder heeft in een gesprek met de beheerder hem verzocht een poging te gaan doen het ornament weer zichtbaar te maken. “Het lijkt misschien maar een kleine afbeelding, maar er is in Steenbergen al zo weinig. Er is in het verleden vaak geen aandacht aan besteed waardoor er al veel is verdwenen", zegt Baartmans. Dat vindt ook gemeenteraadslid voor D66, Eric van der Spelt. Hij stelde er onlangs vragen over in de oordeelvormende vergadering. “Is er weer sprake van verminking van een oud pand in Steenbergen?”, zo stelde hij. 

Ook geen kluis meer

Volgens Ad van der Wiel is er in al die jaren nooit iemand geweest die iets over het ornament op de voorgevel heeft gezegd. “Wel over de muurschilderingen binnenin het gebouw; die hebben we natuurlijk in ere gehouden.” Het gaat om schilderingen van de landbouw in Steenbergen en omgeving in vroegere tijden. “Maar over de andere elementen die verwijzen naar de oude functie van dit gebouw hebben we nooit iets gehoord. Zo is er ook geen kluis meer. Het is nu immers een kerk en geen postkantoor meer.” Toch gaat Van der Wiel op verzoek van de wethouder proberen het cement open te laten bikken zodat de afbeelding weer in ere kan worden hersteld. “Ik ben daar niet boos over, eerder neutraal van mening. Wellicht kan het kruis wel gewoon blijven hangen.”

Wethouder Wilma Baartmans heeft nog wel laten weten dat de gemeente bereid is een bijdrage te leveren aan eventuele kosten, omdat de eigenaar immers niet verplicht is om de hamer en beitel ter hand te nemen.

Foto (1): Voorganger Ad van der Wiel van het kerkgenootschap Open Deur voor de ingang van zijn kerk. Waar eerst nog het historische logo van de PTT Post te zien was (foto 2), hangt nu een wit kruis. 

(Door Nicole van de Donk)