Opbrengst statiegeldbonnen voor Nationaal MS fonds

DINTELOORD – Collectecoördinator Erica Verhagen meldt dat dankzij de opbrengst van de statiegeldbonnen bij Albert Heijn Dinteloord een bedrag van 127,70 euro kan worden overgemaakt naar het MS fonds.

Dit fonds financiert onderzoek naar begeleiding en voorlichting aan mensen die te maken hebben met Multiple Sclerose. Erica dankt de gevers en AH Dinteloord. Ze wijst erop dat donatie aan het fonds kunnen via NL 92 INGB 000000 5057 of online via www.nationaalmsfonds.nl/doneren. Ook doet ze een oproep aan inwoners van Dinteloord om zich aan te melden als collectant voor de komende collecte. Dat kan via haar telefoonnummer (0167) 523 137 of door een berichtje naar mscollectedinteloord@online.nl.