Ook Steenbergse veehouderijen gecontroleerd op nakomen regelgeving

STEENBERGEN – In Noord-Brabant hebben 45 gemeenten – waaronder ook de gemeente Steenbergen – en de provincie opdracht gegeven voor een meer intensief toezicht op veehouderijen. Doel is dat ze in 2020 geheel voldoen aan de wet- en regelgeving. Afgelopen jaar werden in de gemeente Steenbergen 31 controles uitgevoerd.

Uit de controles bleek dat 45 procent van de bedrijven voldeed aan alle onderzochte aspecten. Bij 47% van de bedrijven werd een overtreding geconstateerd die binnen een bepaalde tijd hersteld moet worden en waarop opnieuw wordt gecontroleerd. Is deze dan niet binnen de afgesproken termijn hersteld, dan kan een bestuurlijke waarschuwing volgen, zo laat communicatieadviseur Angelique Harbers van gemeente Steenbergen weten. Op de vraag hoe de situatie bij de veebedrijven in de gemeente Steenbergen is geeft ze aan dat deze vergelijkbaar is met de constatering in de provincie. “Het is lastig om een exact percentage te geven, omdat de agrarische ondernemers op 119 verschillende aspecten zijn gecontroleerd. Van de aanwezigheid van een afvalstoffenregistratie tot de wijze waarop het afvalwater wordt geloosd. Op sommige aspecten is het percentage overtreders groter dan op andere aspecten. Maar vergelijkbaar met de genoemde 47 procent. Overigens zijn er in de gemeente Steenbergen geen overtredingen geconstateerd waarbij zware maatregelen genomen dienen te worden”, aldus Harbers in een reactie.