Ook Nieuw-Vossemeers gemaal wordt vispassage

NIEUW-VOSSEMEER – In het project ‘Vismigratie’passen Waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat diverse gemalen en stuwen aan waardoor het voor vissen mogelijk wordt om er ongehinderd en veilig door te kunnen zwemmen. En dat is goed voor de biodiversiteit in de wateren. In Nieuw-Vossemeer gaat het om het gemaal ‘Zoute Sluis’ dat aan de Zeeweg ligt.

Met de gemalen regelt het waterschap hoeveel water er tussen het kanaal en de Brabantse polder heen of terug stroomt. Die gemalen zijn dus belangrijk, maar voor sommige vissen vormen ze een serieuze hindernis. In de gemalen zit een grote pomp waar geen vis doorheen kan. Zonder een mogelijkheid om het gemaal te passeren kunnen de vissen niet hun leefgebieden aan de andere kant bereiken, en dat is wel nodig.

Aparte zwemroute

Vissen kunnen straks via een aparte zwemroute, de vispassage, door het gebouw van het gemaal om de pomp heen zwemmen. Het Schelde-Rijnkanaal en de West-Brabantse wateren worden hierdoor beter bereikbaar voor de vis. Dat vergroot de uitwisseling van soorten en verbetert en versterkt de biodiversiteit. Vissen zijn bovendien belangrijk voor schoon en gezond water.
In de gemeente Steenbergen wordt naast gemaal ‘Zoute Sluis’ook het stuw Rolafseweg aangepakt om de vis de kans te geven deze veilig te passeren.

[ door Peter Vermeulen ]

Foto: 14 juli was een belangrijk moment in het project vismigratie: aannemer van Boekel startte met het aanleggen van vispassages bij de gemalen Zoute Sluis aan de zeeweg in Nieuw-Vossemeer en gemaal De Pals (gemeente Bergen op Zoom). Bestuurder Kees de Jong van waterschap Brabantse Delta, Theo van de Gazelle, HID van Rijkswaterstaat en directeur Jordy Redding van Van Boekel Bouw & Infra waren daarbij aanwezig.