Ook informatiemarkt tijdens Open Dag Fort Henricus

STEENBERGEN – Naast rondleidingen, sport- en spelactiviteiten, dansdemonstraties, presentaties van kunstenaars en muzikale optredens is er tijdens de Open Dag bij Fort Henricus ook een informatiemarkt. Op zondag 20 oktober presenteren diverse lokale organisaties zich aan het grote publiek.

Werkgroep 75 jaar bevrijding

De actieve werkgroep 75 jaar bevrijding – die een groot programma samenstelde voor de herdenking van de slachtoffers en de viering van de bevrijding – presenteert zich op de informatiemarkt. Daarbij krijgt de werkgroep assistentie van drie Canadese ‘re-enactors’, dat zijn mensen die een situatie nabootsen. Deze Canadese militairen uit de oorlogsjaren zullen aanwezig zijn met een originele leger jeep uit die jaren en naar verwachting ook met een historische legertruck. De werkgroep vraagt op deze manier aandacht voor alle nog komende activiteiten rondom die viering van 75 jaar bevrijding. Ook zullen er (foto)beelden worden getoond van de activiteiten die reeds hebben plaatsgevonden.

Heemkundekring De Steenen Kamer

Natuurlijk ontbreekt Heemkundekring De Steenen Kamer niet op de informatiemarkt. Er zijn veel foto’s te zien van Steenbergen en Steenbergenaren, met name uit de oorlogsjaren. Ook het nieuwe jaarboek van de Heemkundekring ligt ter inzage en de bezoekers kunnen belangrijke informatie over Fort Henricus bekijken die is samengesteld door professor Han Leune. De Steenbergse Stadsherauten zullen ook hier niet ontbreken.

Stichting Stadsarcheologie

De Steenbergse stadsarcheologen hebben in de afgelopen jaren archeologisch onderzoek gedaan naar Fort Henricus. Zowel in 2007 – de fase waarin het fort werd gereconstrueerd – als in 2017 bij de afrondende onderzoeken leverden de stadsarcheologen hun bijdrage. Een van de voorwerpen die worden getoond in de stand van Stichting Stadsarcheologie is de – nog gave – trommelstok uit de 17e eeuw die in Fort Henricus werd opgegraven. Een foto van deze stok wordt ingesloten bij de andere voorwerpen in de tijdcapsule die daar wordt ingegraven. Naast de trommelstok zijn er tal van bijzondere foto’s, landkaarten, tekeningen en vondsten te bewonderen.

Modelbouwvereniging Steenbergse Vliet

Modelbouwvereniging Steenbergse Vliet (MVSV) toont in haar informatiestand tal van modelschepen, auto’s en diorama’s (kijkopstellingen). Bij redelijke weersomstandigheden kan de jeugd varen met radiografisch bestuurbare bootjes en zo kennismaken met deze tak van sport. Deskundigen van MVSV geven toelichting op hun modelbouw, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van geavanceerde hedendaagse technieken.

Dorpsraad Welberg

In 2018 nam Dorpsraad Welberg het initiatief tot een groot project waarmee de bevrijders worden geëerd en bedankt voor de vrijheid die ze voor ons bevochten hebben. Doel van het project is een lint van klaprozen (Poppies) uit te rollen in de gemeente Steenbergen en ook over de Brabantse Wal. Dit gebeurt door middel van emaille deurschildjes waarop de klaproos staat afgebeeld. Inmiddels worden honderden woningen al gesierd met zo’n deurschildje. Onder het motto ‘We will remember them’ zorgt Dorpsraad Welberg dat de gedane belofte aan het South Alberta Light horse Regiment om altijd klaprozen te laten bloeien bij het oorlogsmonument aan de Canadezenweg wordt opgevolgd door het zo ver mogelijk uitrollen van het lint van klaprozen. In de informatiestand van Dorpsraad Welberg wordt het project uitvoerig toegelicht.

VVV Brabantse Wal

Het doel van VVV Brabantse Wal – die in Steenbergen is gevestigd in de Gummaruskerk – is om de omgeving van Steenbergen te promoten. Dat gebeurt tijdens de Open Dag van Fort Henricus ook vanuit een informatiestand waar bezoekers informatiefolders en fiets- en wandelroutes ontvangen.

West Brabantse Waterlinie Explorer App

Op de informatiemarkt is er ook een stand van de West Brabantse Waterlinie Explorer App. Via de App kunnen belangstellenden nog te weet komen over de ooit zo belangrijke Waterlinie, die de belangrijke handelsroute vanuit Brabant naar Zeeland tegen de Spanjaren moest beschermen. In de stand wordt hierover alle informatie gegeven.