Ook D66 stelt vragen over A4-hotel

STEENBERGEN – Naast de duidelijkheid die de Volkspartij van het college wil hebben over de ontwikkelingen rond een mogelijk hotel bij de A4 kwam ook D66 met vragen voor het college van burgemeester en wethouders. De partij zegt een groot voorstander te zijn en vindt ‘dat alle middelen moeten worden aangewend om het hotel te realiseren.

De vragen die D66 stelt spitsen zich vooral toe op de situatie voor de familie Moors, die de betreffende locatie best wil verkopen, maar dan wel hun boerderij wil verplaatsen naar een locatie die een goede bedrijfsvoering mogelijk maakt.

Mogelijkheden

“Een van de laatste mededelingen was dat de familie Moors de onderhandelingen over de koop van hun onroerend goed per 1 juli heeft beëindigd. Ook werd toen medegedeeld dat de provincie niet erg wil meewerken aan het verstrekken van een nieuw bouwblok. Volgens onze informatie is de familie nog steeds geïnteresseerd in een verhuizing van hun bedrijf. Er moeten in een grote agrarische gemeente als Steenbergen toch mogelijkheden zijn”, zo vraagt D66 bij monde van burgerraadslid Ad Theuns.

Verplaatsing bouwblok

De partij vraagt tevens of het college het met haar eens is dat de aankoop van genoemde locatie voor toekomstige ontwikkelingen gewenst is en wil weten wanneer de gesprekken weer worden opgestart. En ook waarom het lastig zou zijn om het bouwblok te verplaatsen, omdat dit immers geen uitbreiding betreft en of het college bereid is om medewerking te verlenen naar verplaatsing van het bouwblok naar gronden van de familie Moors in de buurt van Fort Henricus.