“Onze Stede blijft, minstens nog vijf jaar”

STEENBERGEN – “Wanneer in november de verhuizing kan beginnen van bewoners naar het Hof van Nassau, betekent dat niet dat Onze Stede gaat sluiten. In tegendeel, er is besloten dat het verzorgingshuis nog minstens vijf jaar open blijft. Dat geeft voldoende ruimte om in het huidige gebouw te investeren en de tijd om goed te overdenken hoe het in de periode erna verder moet”, vertellen locatiemanager Dennis Taal en manager marketing en communicatie Marc Molenaars van tanteLouise.

In het verzorgingshuis blijven, na het vertrek van 55 bewoners die naar het nieuwe verpleeghuis Hof van Nassau verhuizen, nog zo’n vijftig bewoners wonen. “We gaan voor hen twee woonlagen – op de eerste en tweede verdieping – verbouwen. Hier krijgen dan in twee afdelingen uiteindelijk zo’n 65 bewoners onderdak. Op elke afdeling wordt ook een gezellige huiskamer gecreëerd”, zo licht Dennis Taal de plannen toe. Er komt ook woonruimte voor echtparen die samen willen blijven wonen, ook al heeft een van hen extra verzorging nodig.

Investeren

Het verzorgingshuis blijft nog zeker vijf jaar open. Er komt een verbouwing waarna de bewoners op 2 boven verdiepingen worden gehuisvest. De benedenverdieping krijgt een fraai restaurant en een beweegtuin. De opzet is om van Onze Stede naast een prettige woonplek ook een buurthuis te maken waar senioren terecht kunnen voor activiteiten van ouderen organisaties en verenigingen.

Logeeradres

Ook krijgt Onze Stede een logeerzorg – waar tijdelijk zorgbehoevenden kunnen logeren als hun mantelzorgers eens op vakantie willen en er komt dagverzorging.
Ook investeert tanteLouise in ‘leef- en woonondersteuners die extra aandacht kunnen geven aan de bewoners.
Inmiddels adverteert tanteLouise om aanvullende medewerkers voor het woonzorgcentrum te werven.

Door: Peter Vermeulen