Ontwerpfestival is eerste inventarisatie van wensen en ideeën

DINTELOORD – Hoe het wordt genoemd is verpakking, maar het idee van een ontwerpfestival is een prima manier om betrokkenheid van inwoners te vergroten en boven tafel te krijgen wat er leeft en wat de behoeften zijn. Gisteravond werden inwoners van Dinteloord en andere betrokkenen gevraagd om inbreng te geven bij de voorgenomen aanpak van het gebied Raadhuisplein, Kreek en Haven, kortweg CentrumHaven genoemd. Wie niet kwam, kan die inbreng overigens ook geven: via een vragenlijst op de website: www.centrumhavendinteloord.nl.

Inwoners en betrokkenen al vanaf de beginfase betrekken past helemaal in de manier van werken die het college van b en w voorstaat. Samenwerken is immers hun kernwoord. Wethouder Cors Zijlmans is enthousiast over deze aanpak. "We hebben in Steenbergen-zuid al gemerkt hoe positief deze manier van werken is. Bewoners kunnen vooraf hun ideeën en wensen inbrengen en zo ontstaat niet alleen een grotere betrokkenheid en draagvlak, maar de omgeving wordt meer zoals de belanghebbenden dat graag willen", aldus de wethouder.

Blanco start

"Overigens moeten betrokkenen vaak nog wel aan het idee wennen dat we met een 'leeg vel'  beginnen. Er wordt dan gevraagd waar ons plan is. En als we aangeven dat we dan wel een idee hebben, maar blanco willen starten, dan is er bij sommigen ongeloof. 'Jullie hebben vast wel een plan klaar liggen', zo is het idee. Maar nee, dat willen we juist niet. Eerst de behoeften, ideeën en wensen horen, dan een visie opstellen en vervolgens pas het plan maken. Dat is de nieuwe werkwijze", vertelt Zijlmans.

Eerst Visie, dan plan en uitvoering

Aan betrokkenen wordt gevraagd om 'out of de box' te denken. Ook een leuke en populaire term, waarmee wordt bedoeld dat er eens buiten de vaste kaders en standaard oplossingen gedacht mag worden om nieuwe, frisse en innovatieve resultaten te krijgen.

Hoe het proces ook genoemd wordt en welke verpakking het meekrijgt, de aanpak is een goede. Deze bevat elementen die een aanpak ook hoort te hebben. Na het hebben van een wens of verlangen de zaken eerst helder op een rij krijgen. Goed nadenken over wat het doel is en wat de exacte behoefte. Eerst een idee of verlangen omschrijven in een visie, zonder te beginnen met de onmogelijkheden en barrières. Vervolgens te kijken wat er mogelijk is en hoe de oorspronkelijke wens zo dicht mogelijk benaderd kan worden en wat in elk geval noodzakelijk is. En dan pas tot de uitvoering over te gaan. Het niet alleen bij plannen of voornemens laten maar ook werkelijk doen. Het past helemaal bij wat nodig is om de gemeenschap sterker en beter te maken. Visie, betrokkenheid, lef en daadkracht zijn daarvoor nodig.

Ook online

Een extra element bij de aanpak die gekozen is voor CentrumHaven Dinteloord is de poging om zoveel mogelijk belanghebbenden en betrokkenen te motiveren. Dat gebeurt via het 'ontwerpfestival' maar daarnaast ook online. Op de website centrumhavendinteloord.nl staat een vragenlijst. Hier kunnen betrokkenen aangeven wat ze belangrijk vinden voor de drie onderdelen van het gebied CentrumHaven: het Raadhuisplein, De Kreek en de Haven. Vragen over praktische zaken en over de beleving die er is en die zou moeten komen. En ook wat er niet zo moeten gebeuren. 

Het bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur NieuwBlauw, dat door de gemeente Steenbergen is ingehuurd om het project te begeleiden heeft in Gorinchem de ervaring opgedaan dat de online vragenlijst zorgt voor een veel grotere deelname van de bevolking. In plaats van de 150 personen die naar de bijeenkomsten kwamen gaven daardoor in totaal 750 betrokkenen hun input.

Planning

Projectleider Kees Kerstens van gemeente Steenbergen schetste gisteravond de route die gevolgd wordt. Eerst dus de inventarisatie via het Ontwerpfestival en de online vragenlijst. Deze kan tot eind juni worden ingevuld. Op 28 juni wordt de gemeenteraad tussentijds geïnformeerd. In juli en augustus worden de reacties verwerkt. Er wordt een ambitiekaart opgesteld, een omschrijving dus van wat men zou willen bereiken.

Regiegroep

In september komt een tweede Ontwerpfestival met opnieuw een online vragenlijst om de reacties op de ambitiekaart te peilen en in oktober zou een eerste plan gereed moeten zijn. In tussen buigt ook de 'Regiegroep' zich regelmatig over het project. Deze groep bestaat uit bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. In totaal 21 personen. Zij zullen tussentijds – als dat nodig is – ook zoveel mogelijk betrokkenen zien te motiveren.

Oproep om mee te doen

Wethouder Cors Zijlmans ziet het helemaal zitten. "We kunnen er samen – binnen de mogelijkheden die we hebben – iets prachtigs van maken. Het resultaat is dan iets van ons allemaal". Hoe groot het budget is kan de wethouder nog niet zeggen. "Eerst inventariseren, een visie opstellen en dan kijken wat er echt mogelijk is. In elk geval is er 8 ton opgenomen in de perspectief nota. Dat is al een eerste begin". Hij roept alle betrokkenen op om ook online hun input te geven.

Tekst en foto's: Peter Vermeulen©Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl