Ontoelaatbaar!

(Ingezonden brief – onder verantwoording van de inzender)

Noodgedwongen heb ik de zondag stil- en binnen gezeten.
Rond 17.00 uur besluit ik een wandelingetje te gaan maken om de spieren even los te maken.
Al kuierend loop ik door onze wijk en bezie ondertussen de diverse, recentelijk ingrijpend en fraai gerenoveerde woningen: een aanwinst voor buurt en bewoners.
Ook de nieuwe bestrating en verlichting geven de wijk een fraaier aanzien.
Rondkijkend, alsof ik hier geen 40 jaar woon, maar hier pas ben komen wonen, beland ik via de Westgroeneweg en Stoofdijk bij het kruispunt voor de voormalige Petrus- en Pauluskerk.
Op het bankje op de Kolk geen oudere mannen die voorbijgangers monsteren en becommentariëren.
De stilte van de invallende avond wordt luid verbroken door een zwaarbeladen truck in de kleuren van een bekende, hier veel waargenomen transporteur, met de naam van een van de Waddeneilanden.
De truck arriveert via de Steenbergseweg en Westvoorstraat, kennelijk gestuurd door, een gebrek aan of door een  verouderd navi- systeem. De chauffeur rijdt de kolk op richting Molendijk om even later te bemerken dat dit niet de goede route naar zijn bestemming is.
Hij besluit dus achteruit te rijden, richting Stoofdijk. Ik observeer het moeizaam achterwaarts sturen en prijs mij gelukkig dat er op het gerenoveerde kruispunt van die groen paaltjes staan die mij beschermen.
Daarna rijdt de truck, niet dan na enkele keren voor- en achterwaarts steken de bocht nemend, richting Havenweg, ondertussen het stoepje voor de voormalige bank meenemend.
Aldaar ligt kennelijk de bestemming: een aardappel- overslagbedrijf dat slechts via een weghelft bereikbaar is.
Ondertussen heeft zich een bekende  oud-middenstander, met de in december veel gebruikte naam Piet bij mij gevoegd en al observerend wij beginnen spontaan een goed gesprek.
De respectievelijke onderwerpen presenteren zich vanzelf: de voor ons liggende haven ‘under construction’ en het zware verkeer door het dorp, bevorderd door de tweede truck binnen een kwartier sinds mijn arriveren en van dezelfde transporteur, lading en bestemming. Samen zijn wij zeer ontstemd, om geen zwaardere woorden te gebruiken, over de overlast van dit  zwaar geladen verkeer onnodig door de dorpskern en via de nieuw ingerichte Havenweg naar de daar gelegen bestemming. Ten overvloede vermeldt Piet, aan die weg woonachtig, dat op deze zondag al sinds zeven uur deze transporten aan de gang zijn. En natuurlijk de daarop volgende vraag ,, waarom niet via Dintelmond,,? En evenals in Steenbergen – stad een echt en continue gehandhaafd  verbod voor  vrachtverkeer via het dorp, en omleiding over Dintelmond?
Hoog tijd dat daar op korte termijn aan wordt gewerkt en gehandhaafd met stevige boetes.
In het belang van leefbaarheid en veiligheid voor Dinteloord en haar bewoners.

Frans- Jan Moonen, Dinteloord