Ontmoetingsavonden en -middagen GGZ WNB in Steenbergen

STEENBERGEN – De GGZ Westelijk Noord-Brabant (WNB) heeft een team samengesteld met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, kwartiermakers/agogen en andere talentvolle burgers. Onder de noemer Samen Leven worden ontmoetingsavonden en –middagen georganiseerd waar alle mensen binnen kunnen lopen om een praatje te maken, vragen te stellen of gewoon een kop koffie of thee te drinken. Er zijn ook mogelijkheden om lekker creatief bezig te zijn.

Deelname aan de bijeenkomsten is vrijblijvend, er kan een kleine bijdrage gevraagd worden voor koffie/thee of materiaal. Iedere eerste dinsdagavond van de maand zijn inwoners van harte welkom van 18.30 – 20.30 uur, (behalve in juli en augustus) bij de Vraagwijzer, Fabrieksdijk 6 te Steenbergen. De ontmoetingsmiddagen worden gehouden op elke woensdagmiddag tussen 14.00 – 16.00 uur op de inloop in de Kringloopwinkel, Westdam 81 te Steenbergen.

Meer informatie

Wie vragen heeft of meer wil weten over de ontmoetingsavonden en –middagen in Steenbergen kan contact opnemen met Willemien van de Bree: 06-12782182, Sara Verstraten: 06-13417424 of Trifa Zangana: 06-10007496. Het is ook mogelijk om een emailbericht te sturen naar participatie@ggzwnb.nl.