Onrust bij agrarische ondernemers over nieuw beleid arbeidsmigranten

STEENBERGEN – Het nieuwe beleid omtrent arbeidsmigratie begint steeds vastere vorm te krijgen, maar daarmee neemt ook de onrust onder agrarische ondernemers toe die de regelgeving zien veranderen. Het is geen geheim dat de gemeente af wil van de huisvesting van arbeidsmigranten in reguliere woningen, maar de zes maanden die nu als overbruggingstermijn wordt genoemd, is volgens de ondernemers en sommige politieke fracties, veel te krap. Volgens wethouder Wilma Baartmans wordt er echter bij geen één ondernemer het mes op de keel gezet.

Het uitgangspunt is dat woningen in de kern en in het buitengebied moeten worden bewoond door een huishouden. Werkgevers die arbeidsmigranten illegaal huisvesten, hebben tot augustus van dit jaar de tijd om bij de gemeente plannen in te dienen voor de realisatie van alternatieve huisvesting. Het liefst ziet de gemeente dat er een logiesgebouw op het eigen bedrijfsterrein wordt gezet, maar dit stuit op kritiek vanuit de ondernemers zelf.

“Geen steun van gemeente in voortzetten organisatie”

Zo schrijft Nikki Verbeek namens het familiebedrijf Verbeek Boomkwekerijen in een reactie aan de raad dat ze voor hun gevoel geen steun krijgen van de gemeente Steenbergen in het voortzetten van hun organisatie. “Om goede seizoenarbeiders aan je te kunnen binden, is huisvesting een van de cruciale punten. We hebben destijds besloten om een aantal huizen aan te kopen om onze mensen in onder te brengen. Wij hebben een fulltime medewerker in dienst die zich hiermee bezighoudt om klachten en overlast te voorkomen. Voor ons gevoel is dit nieuwe beleid erg kort door de bocht en zal het grote gevolgen hebben voor iedere ondernemer.”
Een andere fruitteler schrijft aan de raad dat er geen geld is om de gevraagde investeringen te doen. “Een permanent verblijf bouwen voor arbeidsmigranten kost al snel 20.000 euro per persoon.”

ZLTO: graag meer betrokken bij opstellen beleid

Diverse fracties in de gemeenteraad kwamen inderdaad op voor de belangen van de ondernemers tijdens de oordeelvormende vergadering woensdagavond. “Hoewel het van groot belang is dat die huizen beschikbaar komen voor jonge starters, kan zes maanden wel heel snel zijn. We zouden kunnen kijken of er per bedrijf een convenant kan worden gesloten”, stelde Jurgen Huijbregts namens het CDA.
Ook Hubert Visser van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) pleitte hiervoor. “Sommigen arbeidsmigranten wonen al jaren in zo’n huis. Ze zijn gesetteld en willen liever niet weg. Daar is tijd voor nodig om te kijken wat er mogelijk is. We waren als organisatie liever aan de voorkant meer betrokken geweest bij het opstellen van het beleid.”

“Samen huisvesting bouwen kan uitkomst zijn voor kleine agrariërs”

Volgens wethouder Wilma Baartmans zal er zeker nog overleg volgen, en zullen de ondernemers met coulance worden behandeld. Alleen als er na een half jaar geen concreet plan van aanpak is, zal er gehandhaafd worden. “Er is daar rekening mee gehouden door meer uren voor handhaving te reserveren. Maar ik heb er alle vertrouwen in.” Verschillende partijen drongen er bij de wethouder op aan om alsnog de mogelijkheid te creëren dat agrarische bedrijven die dicht bij elkaar liggen kunnen samenwerken om huisvesting optimaal te benutten. “Er kunnen dan creatieve concepten ontstaan die een uitweg kunnen zijn voor de kleine ondernemer”, zei Maurice Remery (Gewoon Lokaal!). Volgens wethouder Baartmans bestaat de vrees dat er dan kleine pensions ontstaan in het buitengebied wat juist ongewenst is. “Maar ik ben benieuwd of het zou kunnen. Ik zie het met spanning tegemoet.”

Door: Nicole van de Donk