“Onderzoek toilet in park”: Raad komt met motie Stadspark Steenbergen

STEENBERGEN – De discussie over het stadspark tijdens de oordeelvormende vergadering van 2 december maakte duidelijk dat de gemeenteraad niet in ging stemmen met het voorstel van het college. Dat nam niet weg dat er wel iets met het verwaarloosde park moet gebeuren. Verantwoordelijk wethouder Baartmans riep de raad op om met een duidelijk kader te komen waar het college uitvoering aan kan geven. Dat kader kwam er in de vorm van een motie tijdens de laatste besluitvormende vergadering van het jaar.

Zoals verwacht stond er weinig spectaculairs in de motie Stadspark Steenbergen anders dan een opdracht aan het college om de boel op te knappen. Toch bleven er na het unaniem aannemen van de motie nog wel een paar open eindjes. Zo moet het college onderzoeken of het mogelijk is dat er een toiletvoorziening in het park komt. Het zou helemaal wenselijk zijn wanneer deze gecombineerd werd met een horecavoorziening die dan door de SDW gerund kan worden. Het is aan het college om bij het bestuur van de voorziening na te gaan of zij hiertoe bereid is.

Paneel

Ook moet wethouder Baartmans “onderzoeken of de plaatsing van een historisch informatiepaneel van Het Ravelijn in de 17e eeuw mogelijk is”.

Het college moet het resultaat van alle onderzoeken in het eerste kwartaal van volgend jaar aan de raad terugkoppelen. De raad benadrukt in de motie dat een en ander binnen het beschikbare budget moet gebeuren, en dat dit dan “optimaal aangevuld moeten worden met subsidies van derden”.

[ door Dasja Abresch ]