Onderzoek naar zorgbehoeften dorpsbewoners

STEENBERGEN – De gemeente gaat met behulp van een enquête en rondetafelgesprekken onderzoek doen naar het gebruik van en de behoefte naar voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn, onder inwoners uit De Heen, Kruisland en Nieuw-Vossemeer.

In de zorg staan de komende jaren namelijk veel veranderingen op stapel, waarbij de gemeente de eerst verantwoordelijke instantie wordt voor een groeiend aantal vormen van zorg en aanverwante ondersteuning.

Om deze taak zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar inwoners, acht de gemeente een onderzoek noodzakelijk.

Dit gebeurt middels een enquête die begin deze maand steekproefsgewijs wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau BMC.

Daarnaast staan rondetafelgesprekken gepland op 16 september van 14.00 tot 15.30 uur in dorpshuis De Stelle in De Heen, op 17 september van 10.30 tot 12.00 uur in het Kruislandse dorpshuis Siemburg en diezelfde dag van 14.00 tot 15.30 uur in dorpshuis De Vossenburcht te Nieuw-Vossemeer.

Per gesprek is ruimte voor ongeveer vijftien personen. Inwoners van voornoemde dorpen kunnen zich aanmelden bij Anne-Marie Brands van de gemeente via a.Brands-vanbroekhoven@gemeente-steenbergen.nl of (0167) 543328.