Onderzoek naar slaagkans schadeclaims bij afsluiting N257

STEENBERGEN – De besturen van RPS, OPS en Horeca Nederland afdeling Steenbergen hebben besloten om niet als verenigingen te procederen tegen gemeente Steenbergen vanwege overlast en schade door de afsluiting van de N257. Wel adviseren zij hun leden om de slaagkans voor een dergelijke procedure te onderzoeken. Daarbij is de hulp ingeroepen van plaatsgenoot mr. Kristien Aerts van RST advocaten. Zij zal individuele schadeclaims bundelen en een eerste inschatting maken over een kans van slagen.

Mogelijk specialist inschakelen
Ondanks ‘kritische maar constructieve’ gesprekken met opdrachtgever gemeente Steenbergen en aannemer KWS infra is volgens genoemde belangenverenigingen geen aanvaardbare oplossing bereikt om de schade en overlast voor Steenbergse ondernemers te beperken. De betrokken besturen raden leden die een onderbouwde schadeclaim willen indienen aan om dit te doen via mr. Aerts. Dat kan door binnen 14 dagen hiervan een melding te sturen naar aerts@rst.nl, ter attentie van mr. Kristien Aerts.

Na deze periode zal – bij voldoende reacties – een terugkoppeling plaatsvinden over ‘een mogelijk gezamenlijk vooroverleg met de gemeente voor het bepalen van de standpunten’.

Het advies van juriste Aerts is om een specialist op het gebied van staats- en bestuursrecht in te schakelen als wordt ingeschat dat een gerechtelijke procedure goede kans van slagen heeft.