Onderzoek naar gang van zaken rond speelautomatenhal ongewis

STEENBERGEN – De fractievoorzitters van de acht politieke partijen in de Steenbergse gemeenteraad zijn er nog niet of zij een onderzoek willen laten uitvoeren naar de besluitvorming over de speelautomatenverordening.

In december bleek een ruime meerderheid vóór het instellen van zo’n verordening, maar ketste het voorstel uiteindelijk toch nog af. Men kon het namelijk niet eens worden over de locatie(s) waar een speelautomatenhal gevestigd zou mogen worden.

,,Dat kan gebeuren, dat is politiek,’’ vindt Ger de Neve van de gelijknamige lijst. Wat hem betreft is een onderzoek derhalve niet nodig. Ook het CDA heeft die behoefte niet, maar als een meerderheid daar wel voor kiest, dan moet de volledige procesgang onder de loep worden genomen, aldus fractievoorzitter Koos Boluijt van de christendemocraten. De fracties Door! en GB/Dé Lokale Partij pleiten voor een uitgebreid onderzoek naar de kwestie, waarover 2,5 jaar ‘gesteggeld’ is.

Kosten

D66 en de PvdA achten een ‘quickscan’ voldoende en Steenbergen Anders (StAn) denkt dat het afdoende is om puur te kijken naar de laatste raadsvergadering over de speelautomatenverordening. ,,Want daarin ging het mis,’’ aldus fractieleider Jan Ooms van StAn. ,,Dus we moeten onszelf een spiegel voorhouden.’’

,,We accepteren dat dingen soms zo lopen óf we doen een uitgebreid onderzoek, maar is dat ons de investering wel waard? Want wat winnen we erbij?’’

Afgesproken is nu dat burgemeester Saskia Bolten en raadsgriffier Lenneke van der Meer eerst nader gaan bekijken welke onderzoeksmethodes er zijn en hoe hoog de kosten zullen uitvallen. Zij gaven al wel aan dat rekening gehouden moet worden met een fors prijskaartje. In maart buigen de fractievoorzitters zich opnieuw over de vraag of er een onderzoek moet komen, of niet. 

Integriteit

Ondernemer Jos den Oudsten, die in december opriep tot een dergelijk onderzoek, gaf onlangs al te kennen dat hij de gemeente nog even de tijd wil geven om zelf 'orde op zaken te stellen'. Gebeurt dat niet, dan is hij van plan zelf bijvoorbeeld het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten in de arm te nemen. Den Oudsten wilde een speelautomatenhal vestigen op de Westdam. Hij stelde in aanloop naar de 'beslissende' raadsvergadering tevens de integriteit van raadslid Ger de Neve aan de kaak. De Neve liet volgens Den Oudsten persoonlijke belangen meewegen in zijn oordeel over de kwestie. Het raadslid gaf vorige maand in de openbaarheid te kennen dat hij uit zijn rol was gevallen als volksvertegenwoordiger. ,,Een 'excuus' van niks,'' vond Den Oudsten. ,,Hij heeft het zelfs alleen maar erger gemaakt door in het openbaar te zeggen dat wij zijn dochter indertijd geen salaris zouden hebben betaald.''