Onderzoek naar functioneren gemeente nog niet klaar

STEENBERGEN – Het verkennende onderzoek naar de mogelijkheden om het functioneren van de ambtelijke en de bestuurlijke organisatie van de gemeente Steenbergen te verbeteren is nog niet afgerond.

Bedoeling was dat de door Commissaris van de Koning Wim van de Donk van Noord-Brabant ingestelde onderzoekscommissie uiterlijk voor eind september haar bevindingen kenbaar zou maken aan de ‘opdrachtgevers’, zijnde de commissaris zelf en het zogenoemde presidium van de gemeente Steenbergen. Dat bestaat uit de burgemeester en de fractievoorzitters van alle raadspartijen.

Zodra zij allemaal op de hoogte zijn gebracht, zal er ook naar buiten toe openheid van zaken worden gegeven, zo werd de afgelopen weken onder meer toegezegd door presidium-woordvoerder Koos Boluijt. De fractieleider van het CDA en plaatsvervangend raadsvoorzitter gaf eind vorige week desgevraagd te kennen echter nog niets te hebben vernomen over de uitkomsten van het onderzoek.

Eind augustus kwamen Van de Donk en het presidium achter gesloten deuren bij elkaar om de gerezen problemen binnen het gemeentehuis te bespreken en werd besloten een verkennend onderzoek uit te laten voeren. Een driekoppige ‘commissie van wijzen’ ging daarmee vervolgens vrijwel meteen aan de slag.

Hoewel de betrokkenen hun kaken sindsdien tamelijk stijf op elkaar houden, zoals onderling afgesproken, viel uit allerlei reacties op te maken dat zich in het gemeentehuis een ware machtsstrijd afspeelt tussen met name de ambtelijke top en het college van burgemeester en wethouders.

Wanneer de onderzoeksresultaten alsnog naar buiten komen, kan woordvoerder Arnoud Reijnen van de Commissaris van de Koning op dit moment niet zeggen. ,,Dat gaat in ieder geval niet lang meer duren,’’ is het enige dat hij hierover kwijt wil.