Onderzoek naar besteding AFC-geld lijkt met sisser af te lopen

STEENBERGEN/DINTELOORD – Een intern onderzoek in opdracht van het college van burgemeester en wethouders naar de besteding van de gelden afkomstig uit het Agro & Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland, heeft een verhelderend beeld opgeleverd. In de loop van twaalf jaar blijken vastgelegde afspraken niet goed uitgevoerd. De conclusie van het rapport is dat deze onregelmatigheden “in financieel opzicht niet geleid hebben tot ongelukken”. De situatie is inmiddels deels recht getrokken. De voorzieningen voor de kern Dinteloord die betaald zouden worden uit de AFC-gelden, komen volgens het college niet in gevaar. Dit tot tevredenheid van de Dorpsraad Dinteloord.

In de ledeneditie van Steenbergse Courant van deze vrijdag 11 juni staat hierover een uitgebreid artikel geschreven door Dasja Abresch met meer informatie.
Word lid van Steenbergse Courant en ontvang de krant elke week in de bus. Daarnaast krijgt u de krant wanneer u dat wenst ook gratis digitaal toegestuurd.