Ondernemers buitengebied dringen aan op betere internetverbinding

STEENBERGEN – Moedeloos worden ze er soms van, de ondernemers in het buitengebied van Steenbergen, waar de internetverbinding ernstig te wensen overlaat, terwijl zij juist grote behoefte hebben aan (super)snel dataverkeer. Vanmiddag konden zij hun verhaal kwijt aan een uitgebreide delegatie van lokale en provinciale CDA’ers, onder aanvoering van  Marianne van der Sloot, lijsttrekker van de christendemocraten bij de verkiezingen voor Provinciale Staten, die komende woensdag worden gehouden.

Zij bezwoer de aanwezigen vanmiddag bij het bedrijf van Ad Nouwen in de Westlandselangeweg, dat het CDA er alles aan doet om in 95% van heel Noord-Brabant de komende jaren glasvezelkabel aan te leggen. In een speciaal fonds daarvoor zit momenteel al 50 miljoen, maar dat is niet eens toereikend.

Veel ondernemers in het buitengebied vrezen dat zij met hogere kosten te maken krijgen dan bewoners van stads- en dorpskernen en drongen er bij de CDA’ers – onder wie ook raadslid Lian Korst, wethouder Cor van Geel en provinciaal fractievoorzitter Conny Kerkhof-Mos – op aan om dit te voorkomen.

Eigen glasvezel-netwerk in de maak

Glastuinbouwer Rob van Duijn en zes collega-ondernemers in het Steenbergse westland gaven aan dat zij hoe dan ook niet langer willen en kunnen wachten, dus hebben zij het heft maar in eigen hand genomen. Samen met het in Steenbergen gevestigde Datacenter Nedzone zijn zij druk bezig om zelf in hun eigen glasvezelnetwerk te voorzien, waarop later ook nog andere bedrijven kunnen aansluiten.

Het kost de ondernemers een lieve duit, maar gebrek aan snel dataverkeer kost ze nog veel meer. Het  wachten is nu op de benodigde vergunningen van de gemeente en Rijkswaterstaat. ‘En we willen graag subsidie hoor’, gaven zij de politici mee.

Behalve het bedrijfsleven kampen natuurlijk ook de particuliere bewoners van het buitengebied met de nadelen van slechte internetverbindingen, die niet alleen traag zijn, maar ook om de haverklap wegvallen. Ook interactieve televisie werkt er zodoende maar matig.