Onbegrip over nieuw alcoholbeleid kantines en gemeenschapshuizen

STEENBERGEN – Verbaasd en verbolgen heeft de VVD kennis genomen van het voorstel van burgemeester en wethouders, die het schenken van alcohol in gemeenschapshuizen en sportkantines vóór 15.00 uur ’s middags een halt willen toeroepen. Ook bij de besturen van de betrokkenen voorzieningen is dit voornemen finaal in het verkeerde keelgat geschoten.

Zij kunnen dus in ieder geval rekenen op de steun van de VVD. De fractie kondigt aan flink van zich te laten horen bij de behandeling van het voorstel in de commissievergadering van volgende week woensdag.

,,Dit is onaanvaardbaar voor ons. De clubs hebben het financieel al zwaar genoeg. Geef ze de ruimte om omzet te maken. Wij bedoelen niet om iedereen maar te laten zuipen, maar als je geen drankje mag nemen, vertrekken ook anderen die het houden bij fris. Dan krijgen we lege kantines. En er is niets beters dan na de wedstrijd met je spelers wat te drinken en te eten. Dat noemen we verbroedering’’, stelt VVD-raadslid Alex van Pelt.

'Dit raakt kant noch wal'

,,Het vreemde van dit voorstel is ook dat in andere horecagelegenheden wél vroeger alcohol geschonken mag worden. Daarom zeggen wij hier ‘nee’ tegen. Dit raakt kant noch wal en op deze manier worden de sportvereniging moedwillig in hun inkomsten geraakt.’’

Het voorstel van B en W komt voort uit de nieuwe drank- en horecawet, die gemeenten ertoe verplicht uiterlijk 1 januari 2014 in hun algemene plaatselijke verordening (apv) vast te leggen hoe toezicht op en handhaving van alcoholgebruik in paracommerciële instellingen zijn geregeld.

Bezuinigingen en privatisering

Volgens het college is er sprake van een verruiming van de regels. Burgemeester en wethouders stellen de begintijd voor het schenken van alcohol op 15.00 uur en dit mag voortaan doorgaan tot twee uur na het einde van activiteiten, tot uiterlijk 1.30 uur ’s nachts.

Tal van sportclubs en ook beheersstichtingen van gemeenschapshuizen hebben de voorbije dagen al contact met elkaar gehad om te bekijken hoe zij gezamenlijk kunnen optrekken om de gemeenteraad ervan te overtuigen niet met het voorstel in te stemmen. Zij vrezen een groot verlies aan inkomsten, die zij juist zo hard nodig hebben in deze tijden van forse bezuinigingen en privatiseringsprocessen.