Onafhankelijke enquête naar Floraplein

STEENBERGEN – Op verzoek van de werkgroep Fijn Floraplein gaan studenten van de Hogeschool Rotterdam de komende weken de positieve en de negatieve kanten van het Floraplein in z’n huidige staat inventariseren bij omwonenden en belanghebbenden, zodat er vervolgens een plan kan worden ontwikkeld dat voor alle partijen tot verbetering van de situatie leidt.

De werkgroep Fijn Floraplein is een groep enthousiaste Steenbergenaren, die vorig jaar ontstond uit een bijeenkomst van de Stadsraad over het Floraplein. De Stadsraad opperde toen een vooruitstrevend idee om van het Floraplein meer een evenemententerrein te maken, met name voor de jeugd, maar gaf ook meteen aan dat de mening van de direct betrokkenen het zwaarst moet wegen bij de uitwerking van toekomstplannen voor de locatie.

De werkgroep vindt het van belang dat de verschillende meningen en wensen zo objectief mogelijk worden gepeild en heeft daarom studenten van de Hogeschool Rotterdam in de arm genomen om een enquête uit te voeren.

In de periode van 20 tot 29 mei worden zo’n 150 mensen die rondom het Floraplein wonen huis aan huis benaderd. Ook gaan de studenten het gesprek aan met belanghebbenden zoals de Jumbo Supermarkt, de basisscholen Gummarus en Nieuwe Veste, vmbo-school ’t R@velijn, woningstichting Stadlander, café De Fles, cafetaria Family en de ambulante handelaren van het Floraplein.

Ruim 500 gezinnen die in de straten iets verder rond het Floraplein wonen, krijgen eerdaags een brief thuis met het verzoek de enquête in te vullen. Zij kunnen dit zowel op papier als, middels een speciale code, online doen. De werkgroep Fijn Floraplein hoopt op een totale deelname van minstens 50%. 

Bedoeling is om eind juni de resultaten van het onderzoek te presenteren.

Voor nadere informatie en contact met de werkgroep: www.stadsraadsteenbergen.nl/fijnfloraplein en/of Fijnfloraplein@gmail.com