Omwonenden verzetten zich fel tegen nieuwbouw SDW

STEENBERGEN – Wethouder Bert van Kesteren deed zijn uiterste best om de bewoners van de Oosthavendijk, het Bastion, het Fort en de Waterlinie op zijn hand te krijgen, maar zijn pijlen troffen geen enkel doel. Aangepaste bouwlagen, veranderde kleurstellingen en verschoven rooilijnen ten spijt; de door het college bedachte nieuwe locatie van de Stichting Dag- en Woonvoorzieningen (SDW) kan niet rekenen op een warm welkom in Buiten De Veste. ,,We willen het gewoon niet,’’ was de kraakheldere boodschap van de bewoners die de wethouder mee terug kon nemen naar het college.

‘Wij hebben niets tegen de mensen, maar wel tegen het gebouw’

In het huidige bestemmingsplan Buiten de Veste 1 is het kavel waarop de SDW wil bouwen bedacht voor vrijstaande woningen op ruime kavels. Nu daarvoor al vijf jaar weinig tot geen belangstelling bestaat, verruimde het college zijn blikveld. Zo kwam SDW in beeld. De zorgorganisatie is al jaren op zoek naar één locatie om haar cliënten, die nu nog ‘versnipperd’ wonen, te huisvesten. En waar ruimte is voor uitbreiding van dagbesteding, waarvoor de vraag de komende jaren steeds verder toeneemt.

‘A match made in heaven’, zo dachten college en SDW. Maar daar houden de toekomstig omwonenden van de woonvoorziening heel andere gedachten op na. Zij voorzien een ernstige aantasting van hun woongenot, wanneer er voor hun deuren of aan de balkonzijde van hun huizen en appartementen een dergelijk groot gebouw verrijst. 

Bestemmingsplan

Hun bezwaren werden na de eerste inspraakbijeenkomst in december door het college vertaald naar aangepaste randvoorwaarden. Marquart architecten maakte aan de hand daarvan een nieuw plan. Het bleek een moeite die men zich, als het aan de bewoners lag, had kunnen besparen. Zij houden vast aan het originele bestemmingsplan, op basis waarvan zij hun woningen kochten.

,,Stel u gaat met pensioen en koopt een mooi huisje op een mooie plek. Plotseling wordt daar een groot gebouw voor gezet. Wat zou ú daarvan vinden?’’, werd wethouder Bert van Kesteren door bewoners van het appartementencomplex aan Buiten de Veste voorgelegd. Het argument dat het plan spaak is gelopen door de economische recessie vond eveneens weinig voedingsbodem bij de aanwezigen, van wie sommigen al jarenlang de woning van waaruit zij vertrokken, te koop hebben staan.

Onverkoopbaar

Overigens is in bestemmingsplan Buiten de Veste 2 wél ruimte voor de bouw van een dergelijke woonzorgvoorziening. Het college wil daar op dit moment niet aan, omdat het onzeker is of en wanneer daar überhaupt woningen gebouwd gaan worden en de voorziening dan als een eiland in de polder zou komen te liggen.

,,Onzin,’’ vond Ad IJzermans, bewoner van de Waterlinie. ,,Het komt daar tegen de wijk aan te liggen. En het is hooguit 200 meter verder dan de Oosthavendijk.’’

De ongeduldige houding van de gemeente getuigt volgens de aanwezige omwonenden van behoorlijke kortzichtigheid. ,,Het komt echt wel weer goed met de woningbouw,’’ is de overtuiging van de heer Bakker van de Oosthavendijk. ,,En wat als het eenmaal zover is en deze voorziening is dan al hier gerealiseerd? Dan zijn de kavels er omheen onverkoopbaar, waardeloos. Wie wil er nu tegen de achterzijde van zo’n gebouw aankijken? Is het enige belang van de gemeente om nu één stukje grond te verkopen?’’

‘Erg jammer’

Wethouder van Kesteren sprak de kritiek tegen. ,,SDW is al jarenlang op zoek naar een oplossing voor de versnippering waar zij mee te maken heeft. Dit is een prachtig alternatief. Die mensen hebben ook recht op een goede plaats.’’ Een stelling waar de bewoners het helemaal mee eens waren. ,,We hebben ook niets tegen de mensen, maar wel tegen het gebouw,’’ klonk het unaniem vanuit de toehoorders.

Van Kesteren noemde het na afloop van de avond in een reactie naar deze krant ‘jammer dat het niet gelukt is om met de bewoners op één lijn te komen’.  ,,Na de bijeenkomst van december leefde bij de gemeente, de SDW en de architect de overtuiging dat die mogelijkheid er wel was. De opmerkingen draaiden toen met name om praktische bezwaren. Die hebben we als randvoorwaarden meegegeven aan de architect en die heeft daar, naar mijn mening, een goed plan mee gemaakt. Nu blijkt dat men het gebouw gewoon niet wil. Erg jammer.’’

Obstakel

Dat vindt ook Tjitske Pronk van de Stichting Dag- en Woonvoorziening. ,,Ik kan me echt wel iets voorstellen bij de bezwaren, maar ik had het liever de vorige keer al geweten. Wij willen graag naar een mooie grote locatie zodat we van die versnippering af zijn. Welke locatie dat dan wordt, maakt niet zoveel uit. Wel moet we er rekening mee houden dat onze cliënten ook vergrijzen en slechter ter been worden. Elke honderd meter extra is dan een behoorlijk obstakel. Overigens heb ik het idee dat wanneer het plan toch door mocht gaan, onze doelgroep er echt niet op aangekeken wordt door de omwonenden.”

De wethouder heeft de reacties vanuit de omwonenden op de tekeningen inmiddels besproken in het college. Daar is besloten de bestemmingsplanwijziging voorlopig niet door te geleiden naar de gemeenteraad die uiteindelijk een besluit moet nemen.