Omgekeerd inzamelen doet politiek stof opwaaien

WELBERG – Over enkele weken gaat de gemeente Steenbergen het afval omgekeerd inzamelen en dat vooruitzicht doet heel wat stof opwaaien. Zo ook bij de fracties van de Volkspartij en D66 die hierover vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

D66 maakt zich in het bijzonder druk over de verplaatsing van de glasbak van gemeenschapshuis ‘De Vaert’ in Welberg naar de Hoogstraat. Al eerder stelde de fractie hierover vragen aan het college. Volgens D66 is de nieuwe locatie van de glasbak, tussen partycentrum De Duiventoren en sportpark ’t Zandbaantje ondoordacht. Oudere Welbergenaren moeten volgens de democraten nu verder lopen om hun glas weg te brengen. Bovendien komt het de verkeersveiligheid niet ten goede en zal zwerfglas zijn weg vinden naar fietsbanden van kinderen die bij het sportpark moeten zijn.

Goede plek

D66 geeft in haar schrijven aan dat de Dorpsraad Welberg beweert dat een andere locatie niet mogelijk is vanwege leidingen en de slechte toegankelijkheid van het gebied rond De Vaert voor de vrachtwagen die de glasbak komt legen. De partij wil inzage in de gesprekken tussen gemeente en dorpsraad en de besluitvorming die daarop volgde.

Bij monde van voorzitter Ilja Bos nuanceert de Dorpsraad Welberg deze uitspraak. “Als dorpsraad hebben wij daar helemaal niets over te zeggen. De gemeente heeft ons gevraagd mee te denken en dat hebben wij gedaan. Daarbij is ons als kaders meegegeven dat de huidige locatie bij De Vaert niet kan, ook vanwege het feit dat dit gebied binnenkort een heel andere invulling krijgt in het kader van het dorpsplan. Twee andere locaties op het dorp vielen af vanwege leidingen en bezwaren van omwonenden. De uiteindelijk gekozen plek aan de Hoogstraat is naar ons idee helemaal geen onaardige maar het is de gemeente die de keuze heeft gemaakt. Niet de dorpsraad.”

Privacy

De Volkspartij gaat aanzienlijk verder in haar kritiek dan D66 en trekt de nieuwe manier van afval inzamelen in zijn geheel in twijfel. Volgens de fractie is het omgekeerd inzamelen niet alleen duurder maar werkt het ook niet. Volgens de Volkspartij is dit inmiddels bewezen in de gemeente Bergen op Zoom waar een soortgelijke manier van inzamelen al langer wordt betracht.

“Het ondergronds inzamelen zou geld gaan opbrengen. Het tegendeel is gebleken; de kosten gaan met tenminste een tientje per huishouden omhoog,” aldus de fractie “De Volkspartij wil dat de overlast welke onze inwoners wordt aangedaan ophoudt en zeker ook dat de kosten niet verder oplopen.” Bovenop deze kritiek maakt men zich zorgen over de toekomstige privacy van de gebruiker nu de bakken zijn voorzien van een chip.