Oecumenische dienst in 410-jarig Dinteloord gevierd

DINTELOORD – Eensgezind spraken dominee Barendregt en pastoor Van Geel gisteravond hun gelovigen toe. De beide geestelijken gingen voor in een oecumenische dienst die in de Nederlands Hervormde Kerk van Dinteloord werd gehouden ter gelegenheid van het 410-jarig dorpsjubileum.

Op 12 juni 2005 werd er vanwege het 400-jarig bestaan ook een oecumenische dienst gehouden. De goede herinneringen aan deze viering deed de werkgroep ‘Dinteloord 410’ besluiten om de activiteit te herhalen. Als gevolg van de sluiting van de Petrus- en Pauluskerk werd uitgeweken naar het gebouw van de Nederlands Hervormde gemeente. Ook aan deze dienst verleenden de Gereformeerde Kerk, de Nederlands Hervormde Kerk en de Rooms-katholieke parochie hun medewerking.

Als buren samen zijn

‘Als buren samen zijn’ was het centrale thema van de samenkomst. In haar Verkondiging legde dominee Barendregt uit dat het geloof in God niet ophoudt bij de verschillende kerkmuren. ,,De liefde van God overstijgt onze verschillen en brengt ons allen samen. Als goede buren willen de kerken gezamenlijk invulling geven aan het feest van Dinteloord en het geloof in God.’’

De dienst werd muzikaal begeleid door Hans Prince op het kerkorgel en de zang berustte bij het Ritmisch Koor Dinteloord. Bijzonder was het optreden van hetkKinderkoor van de Groen van Prinstererschool. Vol devotie brachten de kinderen hun liederen ten gehore.