Nog meer steun voor Saskia Bolten

STEENBERGEN – DWARS Brabant, de provinciale afdeling van de jongerenpartij van GroenLinks, zegt het in een persverklaring te betreuren dat burgemeester Saskia Bolten met verlof is gestuurd en hoopt dat de initiatieven die door de bevolking zijn gestart de indieners van de motie van wantrouwen aanzetten tot bezinning. Tegelijkertijd roept een groep burgers de bevolking op om donderdag 2 januari de nieuwjaarsreceptie van de gemeente te bezoeken en daarbij openlijk een ‘Hart voor Burgemeester Bolten’ te dragen.

Jeannie van Langerak, initiatiefneemster van deze actie, stelt dat inwoners op deze manier kunnen laten zien dat zij Saskia Bolten als ‘onze burgemeester’ in hun hart hebben gesloten. ‘En wij roepen onze volksvertegenwoordigers op om deze hartverwarmende burgermoeder ook weer in hún hart te sluiten, waar nodig te ondersteunen en haar in haar ambt te respecteren’.

'Aardig, vaardig en waardig'

Van Langerak hoopt dat zoveel mogelijk bezoekers van de nieuwjaarsreceptie, die om 19.30 uur begint en plaatsvindt in het gemeentehuis, bereid zullen zijn om een rood hart bij zich te dragen, met daarop de letter B. ,,Vanaf kwart over zeven staan we bij de ingang om mensen die dat wel willen, maar het lastig vinden om zoiets zelf te maken, een gratis hartje te geven. Het belangrijkste is dat we Saskia Bolten blijven steunen, onder het motto ‘aardig, vaardig en waardig’.’’

Dergelijke initiatieven vanuit de Steenbergse samenleving, tonen volgens DWARS Brabant duidelijk aan hoe graag de inwoners willen dat Saskia Bolten burgemeester blijft. ‘Dit is een blijk van vertrouwen in haar’, aldus bestuurslid Carmen Wijnen van de jongerentak van GroenLinks – de partij waartoe Bolten behoort – in Noord-Brabant.

'Hoe kunnen politici voor een goed sociaal klimaat zorgen
als zij elkaar onderling het leven zuur proberen te maken'

‘Zij heeft haar nek uitgestoken om een verandering teweeg willen brengen. Dat haar verklaring over de ‘verpeste bestuurderscultuur’ in de conceptfase in de openbaarheid is gekomen, is niet optimaal. Maar zou het startsein geweest moeten zijn voor een gezamenlijke poging van het gemeentebestuur om tot verbetering te komen. Een taak van de politiek is bovendien om een goed sociaal klimaat onder de bevolking te bevorderen en te waarborgen, maar hoe kan zij dat voor elkaar krijgen als politici onderling alleen maar proberen elkaar het leven zuur te maken,’ luidt samengevat het persbericht van DWARS Brabant.

'Niet iemand wegsturen en op dezelfde voet verdergaan'

Waar Wijnen nog aan toevoegt: ‘In plaats van te willen werken aan een oplossing, gebruiken de indieners van de motie de burgemeester nu als zondebok met het excuus dat ze geen vertrouwen meer hebben in de burgemeester en niet meer kunnen samenwerken. Maar het hele punt is net dat die samenwerkingscultuur al langere tijd niet gezond was. Dat aanpakken is dan de juiste oplossing, niet iemand weg sturen en op dezelfde voet verdergaan’.