Nog geen zicht op nieuwe burgemeester

STEENBERGEN – De vertrouwenscommissie die de nieuwe burgemeester van de gemeente Steenbergen gaat kiezen, heeft vooralsnog niet veel kunnen doen.

Hoewel strikte geheimhouding geboden is, kan voorzitter Wilma Baartmans (fractievoorzitter van Gewoon Lokaal!) wel zeggen dat de leden van de vertrouwenscommissie – waarin alle raadspartijen zitting hebben – nog niet ontboden zijn bij Commissaris van de Koning Wim van de Donk, om samen met hem de kandidaten te bespreken. Voor zover Baartmans weet heeft de commissaris tot op heden nog geen tijd gehad om zelf een aantal sollicitanten te selecteren en te spreken. Het staat de vertrouwenscommissie overigens vrij om ook andere kandidaten uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. ,,We hebben echter nog geen brief kunnen lezen,’’ zegt Baartmans desgevraagd. ,,Het wordt dus wel september eer dat gaat gebeuren. In die maand hebben we met heel de vertrouwenscommissie trouwens eerst nog een training om ons voor te bereiden op de gesprekken die we vervolgens gaan voeren, want dat willen we deze keer uiteraard extra goed doen.’’

Naar het burgemeesterschap van de gemeente Steenbergen hebben in april 23 mannen en 5 vrouwen gesolliciteerd, onder wie tien VVD’ers, zes CDA’ers, vier PvdA’ers, twee D66’ers en één SP’er. Van de overige kandidaten is er eentje lid van een lokale partij en van vier gegadigden is de politieke kleur onbekend. Tot de belangstellenden behoren één (oud-)burgemeester, twaalf (oud-)wethouders, elf sollicitanten met een achtergrond bij de overheid en vier zijn afkomstig uit het bedrijfsleven of hebben een vrij beroep.

De woordvoerder van de Commissaris van de Koning doet geen nadere mededeling over stand van zaken in de procedure. De verwachting is volgens hem evenwel dat de Steenbergse gemeenteraad eind september/begin oktober een aanbeveling zal kunnen doen. Dat gebeurt dan op voordracht van de vertrouwenscommissie. Vervolgens zijn de Commissaris van de Koning, de minister van Binnenlandse Zaken en uiteindelijk de koning aan zet om de benoeming officieel te bekrachtigen. Waarna het nog de vraag is hoe snel de nieuwe burgemeester zich vrij kan maken van zijn of haar huidige werkzaamheden. Het zal vermoedelijk dus wel tot eind dit jaar duren voordat het tot een officiële installatie komt. Tot die tijd blijft waarnemer Joseph Vos op zijn post.