Nog geen groen licht voor buurtpreventieteams

DINTELOORD/KRUISLAND – Moeten de leden van de buurtpreventieteams die zijn opgericht in Dinteloord en Kruisland eerst nog een vaardigheidscursus volgen en bij de gemeente een verklaring van goed gedrag aanvragen voordat zij officieel aan de slag mogen?

Burgemeester Saskia Bolten, verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, vindt nadrukkelijk van wel.

De verklaring van goed gedrag acht zij noodzakelijk om te voorkomen dat ‘kwaadwillenden’ en ‘mensen met een kort lontje’ gaan opereren in buurtpreventieteams; een initiatief dat zij juist van harte toejuicht om de leefbaarheid te verhogen en criminaliteit, zoals vernielingen en woninginbraken, terug te dringen.

,,Wie niks te verbergen heeft, vindt het toch geen probleem om zo’n verklaring van goed gedrag aan te vragen en op te komen halen?’’, vroeg zij zich gisteravond in de commissievergadering hardop af.

Meerdere raadsleden zetten echter vraagtekens bij deze ‘screening’. ,,We moeten blij zijn dat vrijwilligers hieraan hun vrije tijd willen besteden,’’ opperde Cors Zijlmans (GB/Dé Lokale Partij).

VVD’er Alex van Pelt meende te weten dat met name de leden van het Kruislandse buurtpreventieteam moeite hebben met het feit dat zij speciaal voor een verklaring van goed gedrag naar het gemeentehuis moeten komen. ,,Laten we die dingen dan bij de mensen thuis afgeven, dan is het probleem opgelost.’’

Volgens de burgemeester werkt het zo niet en zij bleef hameren op het belang van een dergelijke ‘veiligheidsklep’.

Politie neemt melding van 'geschoolde' burgerwacht serieuzer

Over het verplicht stellen van een vaardigheidscursus was iedereen het eigenlijk wel eens. Vanuit de buurtpreventieteams zou hiertegen het bezwaar leven dat de deelnemers (16 in Dinteloord, 19 in Kruisland) twee tot drie avonden moeten ‘opofferen’ om zo’n introductiecursus te volgen.

De politie acht het volgens Bolten echter van het grootste belang dat leden van buurtpreventieteam eerst leren hoe zij dit ‘werk’ moeten gaan doen. Op een melding van ‘geschoolde’ buurtwachters komt de politie bovendien sneller in actie dan anders, zo hield de burgemeester de commissie voor. Die laatste opmerking wekte weer bevreemding bij menig politicus. ,,Dus 'gewone burgers' die de politie alarmeren worden minder serieus genomen?'' klonk het na afloop van de vergadering verbaasd. ,,Fraai is dat!''

Geld voor opleiding en herkenbare uitrusting

Het college heeft de raad hoe dan ook voorgesteld dit jaar nog 6025 euro uit te trekken om de buurtpreventieteams op te leiden en bijvoorbeeld uit te rusten met herkenbare hesjes of parka-jassen. Volgend jaar willen B en W 7050 euro uittrekken voor hetzelfde doel en de jaren daarna 2050 euro, dit alles in de hoop dat het initiatief ook in de andere kernen van de gemeente navolging krijgt.

In de raadsvergadering van 26 september valt hieromtrent de beslissing.