Nog een Steenbergenaar gedecoreerd

BREDA – Tijdens een bijzondere ceremonie droeg Emile van Duren, woonachtig in Steenbergen en in de rang van luitenant-generaal commandant van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO), het commando over aan opvolger Mario Verbeek. Hierbij ontving de Steenbergenaar uit handen van defensieminister Ank Bijleveld de versierselen die horen bij zijn benoeming tot officier in de orde van Oranje-Nassau.

 “Vanwege uw ongelofelijke inzet voor Defensie gedurende 39 jaar. Voor de verbindingen die u steeds weer wist te leggen. En voor de vernieuwende manier waarop u in al uw functies te werk ging, heeft het Zijne Majesteit dan ook behaagd u te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, met de zwaarden. Van harte!”, aldus de minister. Emile van Duren heeft werkzaamheden verricht voor onder meer het project ‘vervanging F-16’, de ‘ISAF-missie’ in Afghanistan, de doorontwikkeling van DOSCO en de internationale samenwerking op het terrein van Defensie. Het Defensie Ondersteuningscommando zorgt onder meer voor personele diensten, opleidingen, huisvesting, vastgoed, catering, beveiliging, bewaking, gezondheidszorg, logistiek en transport.

Namens de gemeente Steenbergen was burgemeester Ruud van den Belt aanwezig bij de ceremonie die plaatsvond op het terrein van de KMA in Breda.  

Foto’s: Maartje Roos, defensie ©2019