Nog altijd geen duidelijkheid over kunstgras voor voetbalclubs

STEENBERGEN – Voetbalvereniging Steenbergen, SC Kruisland en NVS krijgen op zijn vroegst over een half jaar duidelijkheid over hun verzoeken tot de aanleg van kunstgrasvelden op de sportaccommodaties die zij gebruiken. Dat bleek vanavond aan het eind van de speciaal ingelaste, beeldvormende vergadering van de commissie Ruimte & Economie over dit onderwerp.

Pas in de reguliere commissievergadering van september gaan de politieke partijen met elkaar in debat over de kwestie, waarna burgemeester en wethouders met een (nieuw) voorstel zullen moeten komen.

Hoe dat eruit gaat zien? Gevoelsmatig lijken de fracties veel sympathie te hebben met de voetbalclubs, die stuk voor stuk goed beslagen ten ijs kwamen en hun plannen helder onderbouwden. Van de externe deskundige die de gemeente op aandringen van de raad in de arm had genomen, werd vanavond echter niemand veel wijzer.

Zijn opdracht luidde kennelijk dat hij alleen theoretisch moest kijken naar de behoefte aan kunstgrasvelden op de sportparken in Steenbergen, Kruisland en Nieuw-Vossemeer. Op basis daarvan kwam hij tot de conclusie dat de verenigingen over voldoende capaciteit beschikken, mits alle velden er tiptop bij zouden liggen.

Kwaliteit

Dat laatste is volgens de betreffende clubs nou juist het grote probleem. Zij baalden er dan ook van dat de kwaliteit van hun accommodaties niet onder de loep was genomen. Hetzelfde gold voor de commissieleden, voor wie nu nog altijd niet duidelijk is op welke gegevens zij hun uiteindelijke oordeel moeten gaan baseren.

De adviseur kon hieromtrent geen uitsluitsel geven, aangezien hij geen onderzoek had gedaan naar de daadwerkelijke situatie. Gevraagd naar zijn mening over de hamvraag 'wel of geen kunstgras', stelde hij dat natuurgras wat hem betreft in principe altijd de voorkeur heeft. ,,Toch zeker in zo'n landelijke omgeving. In stedelijke gebieden waar weinig ruimte is, kan kunstgras een goede oplossing zijn.'' Hiermee ging hij finaal voorbij aan het feit dat er in Dinteloord en Welberg al wel kunstgrasvelden liggen. Hoongelach vanaf de publieke tribune viel hem derhalve ten deel en niet alleen vanwege deze opmerking.

NVS, SC Kruisland en vv Steenbergen blijven er van overtuigd dat zowel hun leden als de hele gemeenschap vooral op de lange termijn veel meer gebaat zijn met kunstgras. Zij toonden zich graag bereid om zelf ook een financiële bijdrage te leveren aan een dergelijke investering.