Nieuwe woonwijk De Olmentuin mag er komen van de rechter

STEENBERGEN – De Raad van State heeft woensdag alle bezwaren tegen de komst van de nieuwe, duurzame woonwijk ‘De Olmentuin’ afgewezen. Hiermee is er groen licht voor de bouw van maximaal 34 woningen op grond aan de Olmendreef. De gang naar de Raad van State was de laatste mogelijkheid die een groepje omwonenden had om de komst van de wijk tegen te houden. Deze uitspraak is het sluitstuk van een langslepende kwestie waarin omwonenden lijnrecht tegenover de gemeente en grondeigenaar Buuron stonden.

De ontwikkeling van de ecologische wijk De Olmentuin komt voort uit afspraken die in het verleden zijn gemaakt met Buuron Groep BV. Zij moesten gecompenseerd worden voor het feit dat zij minder appartementen mochten bouwen bij de monumentale Villa Bakx aan de Westdam. De gemeente wilde namelijk niet dat de beeldbepalende villa zou worden gesloopt en besloot in ruil daarvoor woningen aan de Olmendreef toe te staan. Buuron heeft daar ook grond in bezit. Daartoe is op 28 juni 2018 na vele discussies en inspraken het bestemmingsplan De Olmentuin vastgesteld door de gemeenteraad. Overigens stemden de PvdA en de Volkspartij destijds tegen omdat ze vonden dat er slechte communicatie was geweest vanuit de gemeente richting omwonenden. 

“Trots op deze uitspraak”

De protesterende omwonenden, die de woonwijk in hun achtertuin gaan krijgen, hebben altijd verklaard dat de locatie totaal ongeschikt is. Ook plaatsten ze grote vraagtekens bij de beloftes dat het een duurzame wijk gaat worden. Volgens de tekeningen worden het half-vrijstaande en vrijstaande woningen waar de bewoners gezamenlijk zorg dragen voor een gemeenschappelijke binnentuin.

Wethouder Wilma Baartmans is erg blij met het oordeel van de Raad van State. “Vooral omdat door deze uitspraak is bevestigd dat wij als gemeente het proces goed hebben doorlopen. Anders had de rechter die bezwaren nooit van tafel kunnen vegen. Daar ben ik best trots op.”

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl