Nieuwe Vossemeren koploper in regio op gebied van ouderenzorg

NIEUW-VOSSEMEER – Met confettiknallers, bloemen en een conference over het lokale boerenleven door Jo Meulenmans is vanavond het tijdelijke verblijf van woonzorgcentrum De Vossemeren aan de Ambacht in Nieuw-Vossemeer officieel geopend.

Hoewel de verhuizing zich al in juni voltrok en de nieuwbouw over ruim een jaar klaar moet zijn, wilde directeur Jef Pelgrims van stichting tanteLouise-Vivensis toch graag nog een officiële, feestelijke opening van de vervangende locatie.

Pelgrims zei trots te zijn op de wijze waarop het personeel, de vrijwilligers en niet in de laatste plaats de bewoners zelf vorm hebben gegeven aan het ‘noodgebouw’. Zijn enthousiaste betoog ging echter vooral over de toekomst, die er naar zijn mening goed uitziet. ,,Want in deze roerige tijd van sluitingen van verzorgingshuizen in heel het land, krijgt dit dorp als eerste een voorziening waarvan de huisvesting is aangepast op de zorg.''

,,De nieuwe Vossemeren wordt hiermee de koploper in deze regio. Jullie gaan het wiel uitvinden. Het zal een leerplek worden voor het personeel van andere verzorgingstehuizen, maar ook voor de bewoners. Jullie worden de eerste ouderen, die op hoge leeftijd nog toekomstplannen maken voor een nieuwe vorm van wonen.”

Namens de gemeente Steenbergen bracht wethouder Cor van Geel zijn felicitaties over, waarbij hij ook zijn dank uitsprak aan de provincie, voor haar bijdrage van één miljoen euro. Zonder die financiële impuls zou het Centrumplan voor Nieuw-Vossemeer nog lang niet zover en misschien zelfs wel onmogelijk zijn geweest om uit te voeren.