Nieuwe taakstelling voor opvang asielzoekers

STEENBERGEN – De gemeente Steenbergen moet dit jaar nog 66 statushouders huisvesten en heeft daarnaast de opvang van 93 asielzoekers opgelegd gekregen vanuit de provincie Noord-Brabant, maar die mogen in regionaal verband worden ‘uitgeruild’. De voorkeur van burgemeester en wethouders gaat er dan ook naar uit om geen asielzoekers in onze gemeente op te vangen, die nog geen verblijfsvergunning hebben. In hoeverre dit mogelijk is, moet blijken uit nader overleg met Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal en Rucphen.

Commissaris van de Koning Wim van de Donk maakte vandaag bekend dat er dit jaar in Noord-Brabant nog eens 14.000 extra opvangplaatsen nodig zijn om de vluchtelingenstroom op te helpen vangen, bovenop de 10.000 opvangplaatsen die de afgelopen maanden al in de vorm van noodopvang en AZC’s zijn gerealiseerd.

De opdracht van de commissaris is volgens het Steenbergse college duidelijk: niets doen is geen optie meer, tegelijkertijd staat geen enkele gemeente er alleen voor. Onder coördinatie van burgemeester Niederer van Roosendaal moeten de vijf genoemde gemeenten, waaronder Steenbergen, voor 15 mei met concrete plannen komen hoe zij hun taakstelling gaan invullen/verdelen.

'Recht doen aan raadsbesluit en gevoelens in de samenleving'

B en W van Steenbergen zien, zo laat een woordvoerster desgevraagd weten, mogelijkheden om binnen de regionale aanpak recht te doen aan het besluit dat de gemeenteraad in januari nam, toen besloten werd om uitsluitend statushouders te huisvesten, waarbij wel ruimte werd gelaten om meer statushouders onderdak te bieden dan wettelijk verplicht en om dit versneld te doen. Vooralsnog zijn hiervoor echter niet voldoende woningen beschikbaar.

Ook wil het college terdege rekening houden met de gevoelens zoals die in de Steenbergse samenleving naar boven zijn gekomen tijdens de discussie over de opvang van vluchtelingen in onze gemeente, die tot de beslissing leiden om geen asielzoekers op te vangen die nog geen verblijfsvergunning bezitten.

Het aantal van 66 statushouders dat dit jaar nog gehuisvest dient te worden in de gemeente Steenbergen, is conform de verwachtingen die B en W hierbij hadden. Het 'uitruilen' van asielzoekers met Bergen op Zoom, Roosendaal, Woensdrecht en Rucphen zou er wellicht echter toe kunnen leiden, dat Steenbergen verantwoordelijk wordt voor de huisvesting van meer dan die 66 statushouders.