Nieuwe straatnamen voor Buiten de Veste III

STEENBERGEN – Het college van b en w maakt bekend dat het bestemmingsplan Buiten de Veste III vier nieuwe straatnamen krijgt. De straten gaan voortaan Coupure, Dwingel, Kleine Vliet en Grote Vliet heten.

Een coupure is een term die te maken heeft met waterbouwkunde, tenminste als het niet over waardepapier gaat of over muziek. Bij dat laatste is de coupure het gedeelte van een compositie dat niet gespeeld hoeft te worden. De eerst genoemde coupure is een onderbreking in bijvoorbeeld een dijk. De coupure heeft dan vaak aan beide zijden sleuven, waarin bij hoogwater schotten kunnen worden geschoven om het water ook daar tegen te houden.

Een dwingel is een term uit de middeleeuwse vestingbouw. Het is een ruimte tussen twee verdedigingsmuren. Het betreft een vlak terrein dat meester begroeid is met gras. De breedte van een dwingel bedraagt minder dan een boogafstand, de afstand die een pijl kan vliegen. Zo kon in vroegere tijden de vijand die de buitenste verdedigingsmuur bedwongen had, beschoten worden van af de binnenste muur. In vredestijd werd de dwingel gebruikt om er toernooien te houden of voor de training van militairen.

Zowel de Kleine Vliet als de Grote Vliet refereren aan de rivier De Vliet, die het water afvoert naar het Volkerak.
[ door Peter Vermeulen ]