Nieuwe seniorenvereniging voor Steenbergen en Dinteloord

STEENBERGEN/DINTELOORD – Uit onvrede met het nieuwe, landelijke beleid van de ANBO (Algemene Nederlandse Ouderenbond), die geen lokale besturen meer wil, heeft het bestuur van de ANBO afdeling Steenbergen/Dinteloord het bijltje erbij neergegooid. Onder ‘aanvoering’ van voorzitter Jan Legierse ziet per 1 januari de  nieuwe Seniorenvereniging Steenbergen Dinteloord (SVSD) het levenslicht, die als geheel zelfstandige organisatie is aangesloten bij de Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland.

Via deze landelijke bond zijn o.a. collectieve kortingen en dergelijke gewaarborgd voor de leden. Bij de SVSD zijn alle 50-plussers welkom, voor wie de vereniging graag de belangen wil behartigen, in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.

,,We gaan graag verder zoals de ANBO dat 66 jaar lang heeft gedaan,’’ stelt Legierse, die de gang van zaken betreurt. ,,De ANBO wil dat individuele leden voortaan ideeën inbrengen en een daarbijhorende begroting indienen om activiteiten te houden. Daar zien wij niks van terechtkomen. Naar onze mening heb op lokaal niveau echter altijd een aantal mensen nodig die een en ander organiseren. Ondanks meerdere, diepgaande gesprekken, wil men van geen minnelijke schikking weten en kunnen de plaatselijke besturen nu niet bij hun geld. In heel het land stappen hierdoor leden massaal op en doen besturen hetzelfde wat wij nu hebben gedaan.’’

,,Desondanks wensen wij de ANBO alle goeds toe voor de toekomst en staat het de leden vrij om lid te blijven. Wij hebben echter al wel begrepen dat minstens de helft van onze circa 130, 140 leden wil overstappen naar de SVSD.’’

Zodra de statuten en het huishoudelijke reglement van de nieuwe bond gereed zijn, wordt deze ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zal er een eerste algemene ledenvergadering worden belegd.